255 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 maart 2020

Onze toekomst is empatisch

Roots of Empathy is een Canadees empathie programma dat zorgt voor ongekende resultaten in de sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen, hun gezinnen en daarmee de sociale omgeving. We zijn al gestart op vijf scholen in de stad maar wat als we het nu toch eens in heel Groningen kunnen aanbieden! Stap voor stap en kind voor kind. Empathie is de toekomst.

 

Een generatie die omziet naar elkaar
Dit evidence based programma is twintig jaar geleden ontwikkeld door Mary Gordon. Roots of Empathy verhoogt empathie bij kinderen en bevordert hun sociale en emotionele competenties. Het is erop gericht om zorgzame, vredige en beschaafde samenlevingen te creëren door het ontwikkelen van empathie in kinderen en volwassenen. Op langere termijn brengt het een nieuwe generatie verantwoordelijke burgers en bewuste ouders voort. Er is een positief effect op de sfeer in de klas, waardoor er een klimaat van sociale inclusie ontstaat dat bijdraagt aan veilige en zorgzame scholen.
Een logisch gevolg is dat gaandeweg het pestgedrag bij kinderen vermindert. Roots of Empathy wordt daarom ook gevraagd als anti-pestprogramma, maar dit is slechts één van de effecten. Het is geen anti-programma; het is juist pro!

In dit ontroerende filmpje van een minuut legt Mary Gordon zelf uit hoe Roots of Empathy werkt.

Samen met de buurt
In een schooljaar zijn er 27 gastlessen waarin 9 verschillende onderwerpen worden gebracht. Eens per drie lessen is er een ‘familiebezoek’ les, waarbij een ouder en baby uit de buurt de klas bezoeken. Een gekwalificeerd Roots of Empathy-instructeur coacht de leerlingen om de ontwikkelingen van de baby te observeren om diens gevoelens te interpreteren. De baby fungeert als ‘de leraar’ en als een hefboom die door de instructeur wordt gebruikt om kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen te leren herkennen en erop te reflecteren. Kinderen ontwikkelen emotionele competentie en leren beter met emoties omgaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die hun sociale en emotionele leren verhogen, tevens betere schoolresultaten boeken. Ook onderwerpen als temperament, hechting, huiselijk geweld, diversiteit, veiligheid en betrokkenheid komen aan bod.

Gronings initiatief
Roots of Empathy wordt reeds in 14 landen over de hele wereld gegeven, en sinds kort ook in Nederland! Door een initiatief van Groningers en Rotterdammers draait het programma sinds dit schooljaar op vijf basisscholen in de stad Groningen. We zijn nu klaar om de volgende stap te zetten, want:

Het plan voor de provincie ligt gereed
Roots of Empathy Nederland heeft samen met de Canadese moederorganisatie en het Groningen-team gewerkt aan een voorstel voor de hele provincie. Praktisch werkt dit programma met lokale vrijwilligers en het vraagt slechts een geringe financiële bijdrage van een school. Leraren hoeven geen bijscholing; de gastlessen worden gebracht door instructeurs (vrijwilligers uit de eigen wijk die worden opgeleid door Roots of Empathy). Om alle 217 basisscholen van de provincie te kunnen voorzien heeft de Roots of Empathy Nederland organisatie een helder budget voor ogen, alsmede de stap-voor-stap organisatorische invulling.

Doe je met ons mee?
Zodat we dit aan elke basisschool in Groningen kunnen aanbieden. Stap voor stap en kind voor kind. Empathie is de toekomst.

https://nl.rootsofempathy.org