12 Idee van: Jan Heeringa Publicatiedatum: 13 februari 2020

Ontlasten verkeersdruk Blauwe Roos Winschoten

De Blauwe Roos loopt regelmatig vast en verkeer staat alsnog op de A7, wat juist niet meer de bedoeling was. Maak gebruik van het oude talud van de Rijksweg.

Mijn idee
Zodra de brug de Blauw Roos geopend wordt, staat het aan beide zijden van de brug muurvast en ontstaat er filevorming tot op de afrit van de A7. Waarom moet en wil iedereen per se over de Blauwe Roos, terwijl de Kloosterbrug aan de westzijde van Winschoten vrijwel nooit vast staat?

De brugopening is hier kortstondig. Verkeer vanaf Blijham zou via de Turfweg, Zuiderveen, St. Vitusholt en Molenweg verder naar Groningen kunnen rijden. Dat geldt ook voor de Udesweg.
Aan de overzijde van de brug bevindt zich nog een oud tracé van de Rijksweg van Nieuweschans Richting Groningen. Het talud van de “oude” rijksweg ligt er nog en sluit – lopend richting Nieuweschans – bijna aan op de A7.

Dit zou een ideale oplossing zijn om het verkeer komende van onder andere Pekela’s en Winschoten-Zuid richting Duitsland via dit talud te laten invoegen op de A7.
Dit zou heel veel minder verkeer op de Blauwe Roos kunnen betekenen.