21 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Onderzoek naar sociale innovaties vanuit de kunst

In de provincie Groningen wil CBKGroningen onderzoeken hoe we vanuit de kunst een bijdrage kunnen leveren aan de sociaaleconomische en maatschappelijk vraagstukken die er liggen: bijvoorbeeld de kloof tussen hoog- en laagopgeleid, leefbaarheid, effecten van krimpregio en vertrouwen in de overheid. We zoeken hierbij nadrukkelijk aansluiting bij de in het gebied gevestigde maatschappelijke-, zorg- en andere relevante organisaties en onderzoekers.

Dit onderzoek zal de diverse vraagstukken die er liggen in kaart brengen, om vervolgens te kijken hoe we hier een kunstenaar aan kunnen verbinden. Om met deze innovaties vanuit de kunst een meerwaarde te leveren aan de organisaties in de aanpak van deze problematiek en vraagstukken. De inzet van een kunstenaar kan resulteren in een ander proces in aanpak, maar ook een nieuw initiatief, een project of andere manier van doen.

 

Anders durven doen, op verschillende manieren één thema onderzoeken, zoeken naar de onderliggende emoties en dynamiek; allen vaardigheden uit creatieve repertoire. Kunstenaars hebben deze (door)ontwikkeld tijdens hun opleiding en werk en ze behoren daarmee tot hun kernrepertoire. Het zijn de aangewezen professionals om innovatieve ideeën te ontwikkelen voor vraagstukken op maatschappelijk gebied zoals stress, veiligheid, sociale cohesie, duurzaamheid, armoede. Veel van de bestaande oplossingen voldoen namelijk niet voor de huidige (grote) vraagstukken,

Sociale innovaties vanuit kunst worden in Nederland op diverse plaatsen toegepast. De Nationale Politie koppelt kunstenaars aan wijkagenten om tot andere oplossingen voor de wijkproblematiek te komen. Kijk de site https://www.socialdesignpolitie.nl/ of deze tv-uitzending voor uitgebreide informatie https://www.npostart.nl/de-boeddhistische-blik-kunst-van-het-handhaven/17-11-2019/KN_1710988

Een ander initiatief vanuit gemeente Amsterdam is het ‘Netwerk tegen de eenzaamheid’ waarbinnen met diverse experimenten ruimte wordt gegeven om te kijken welke aanpak in Amsterdam werkt https://amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/nieuws/

 

Het CBK Groningen heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van kunst in de publieke ruimte van Groningen. Met kunst worden diverse vraagstukken of locatie specifieke problemen op een inspirerende manier opgelost. De 20-meter lange LED sculptuur ‘Wervel’ in de parkeergarage van Forum Groningen is een recent landelijk geprezen voorbeeld. Het verhoogt de veiligheid die bezoekers ervaren in de garage. Het ontwerp van land-art Park Meerstad door kunstenaar Jeroen Doorenweerd maakt kunst een integraal onderdeel van landschapsontwikkeling. Voorafgaand aan projecten wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar kansen om met kunst echt een meerwaarde te kunnen bieden. Zowel vanuit de kunst als vanuit de ruimtelijke en sociale omgevingsfactoren.

Het resultaat van het hier voorgestelde ‘Onderzoek naar sociale innovaties vanuit de kunst’ is een plan van aanpak voor de vruchtbaar gebleken mogelijkheden.