53 Idee van: Fred Stol Publicatiedatum: 19 maart 2020

Onafhankelijk & zelfvoorzienend leven in Groningen

We zijn erg afhankelijk van grote bedrijven; leveranciers van primaire zaken zoals voedsel, water en energie. Door autarkisch te leven, kunnen wij weer onafhankelijk en zelfvoorzienend worden. We beginnen klein met het ombouwen van onze familieboerderij. Dit ter inspiratie en voorbeeld voor anderen. Vervolgens gaan we dit model uitrollen over de provincie voor een ‘Autarkisch leven in Groningen 2030!’

Nabij het dorp Oldehove in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland staat een boerderij die al meer dan honderd jaar in het bezit is van de familie Stol. Door schaalvergroting in de landbouw is dit net zoals vele boerderijen in Groningen een ‘vrijkomend agrarisch gebouw’ geworden.

Ons idee is boerderij Stol onafhankelijk en zelfvoorzienend te maken. Dit als voorbeeld voor andere boerderijen. We gaan leren hoe opa Stol autarkisch heeft geleefd. Onder het motto: “Vooruit naar vroeger met de technieken van nu!” gaan we dit vertalen naar moderne oplossingen zonder in te boeten op luxe en comfort. Onze missie is te laten zien én ervaren dat een autarkisch leven bijdraagt aan een betere wereld.
Onze visie is dat we met moderne technieken de mensen gaan leren om minder afhankelijk te zijn. Ons doel is bij te dragen aan een bewuster, socialer en tevreden leven als voorbeeld voor anderen die ook meer grip willen krijgen op hun eigen leven.

De opgedane kennis en ervaring wordt digitaal beschikbaar gesteld voor een ‘Autarkisch leven in Groningen 2030!’ De boerderij gaan we verbouwen met duurzame technieken. Op het gebied van water, afval en voedsel gaan we grondstoffen in een eindeloze kringloop opnieuw hergebruiken en als tegenhanger van de monocultuur in de landbouw gaan we experimenteren met verschillende manieren van voedselproductie.
Om bezoekers het autarkische leven te laten ervaren, gaan we boerderijkamers maken. In een centrale keuken wordt gekookt met voedsel van eigen land. En wat over is, wordt in de omgeving verkocht. In verband met (mijnbouw)schade kan het voorhuis mogelijk worden gesloopt om het energieneutraal te maken. Om het passend te maken in de omgeving wordt het type ‘Middag-Humsterland’ ontwikkeld, die ook geschikt is voor andere boerderijen die aan vervanging toe zijn.

We willen samenwerken met:

  1. De bewoners van het Middag-Humsterland en Dorpsbelangen Oldehove. Hiermee kan de verbinding tussen boer en burger worden verbeterd.
  2. Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Voor dit plan willen ze helpen met: organiseren bijeenkomsten, aanhaken onderwijs en experts, coördinatie etc.
  3. BuildInG. Met een open source bouwinformatiemodel gaan we onderzoeken hoe de boerderij kan worden omgebouwd naar een duurzame voorbeeldlocatie.
  4. Permanent Beta. Dit landelijk netwerk denkt mee vanuit hun kennis over technologie, wetenschap en kunst.
  5. De Zijlen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen voor hun dagbesteding meehelpen op de boerderij.
  6. De basisscholen leren tuinieren op het boerenerf.
  7. Stichting Nationaal Landschap- en Gebiedsraad Middag-Humsterland. Dit plan draagt bij aan behoud en ontwikkeling van het landschap, cultuurhistorie en belevingswaarde.
  8. Gemeente Westerkwartier. De gemeente heeft kennis op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werkervaring opdoen.

Ter inspiratie:

https://bit.ly/2TYuYul

https://bit.ly/38UcTDY

https://bit.ly/2W45X3H