45 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 20 maart 2020

Omroep Het Hogeland

Stichting Omroep Het Hogeland is een nieuwe omroep in de provincie Groningen en wordt geheel gerund door een bevlogen en kundige groep vrijwilligers. Zij gaan dagelijks voor 250.000 Ziggo en KPN abonnees  radio- en tv-programma’s maken. De omroep biedt een podium voor het brengen van nieuws van burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Het belangrijkste effect dat we beogen is het brengen van verbinding dat leidt tot een levendige, vitale en welvarende toukomst van de regio waarin iedereen gezien en gehoord wordt.

Het commissariaat voor de media in Hilversum heeft in het najaar van 2019 toestemming verleend aan het oprichten van Omroep Het Hogeland. Momenteel zijn de vrijwilligers en het bestuur van de stichting drukdoende met het opbouwen van de organisatie, die onderdak heeft gevonden in het verzamelgebouw De Blauwe Schuit in Winsum.

Omroep Het Hogeland wil onafhankelijke en gevarieerde radio en tv-programma’s maken met
aandacht voor en informatie over alles wat er leeft in de dorpen. Daarbij fungeren we als smeerolie voor de soms (geografisch) ver uit elkaar liggende kernen van de nieuwe gemeente. Het bedieningsgebied bestaat uit: gemeente Het Hogeland, Groningen stad, Midden-Groningen, gemeente Westerkwartier en een gedeelte van Noord-Drenthe.

De gehele week bieden we aandacht aan: (breaking) nieuws uit de regio, de evenementenagenda, weerberichten en oproepjes van bewoners. In het weekend wordt er speciale aandacht besteed aan sportevenementen en kerkdiensten. Daarnaast gaat onze speciale aandacht uit naar mensen die door allerlei omstandigheden niet op de hoogte worden gebracht van voor hen belangrijke informatie. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen zonder internet, laaggeletterden, nieuwkomers en minima.

Vrijwilligers maken een belangrijk en onmisbaar onderdeel van Omroep Het Hogeland; zonder hen is er geen lokale omroep. Zij gaan op pad als dorpscorrespondent of verslaggever om nieuws te vergaren en bieden ook ondersteuning op het secretariaat. Eén van onze speerpunten is om jongeren die veel affiniteit hebben met filmen een kans bieden om zich te ontwikkelen en eventueel door te stromen naar een mediaopleiding of ander omroep. Aan deze jongeren en vrijwilligers wordt de nodige begeleiding geboden. Voor het maken van programma’s krijgen zij een opleiding aangeboden, zodat de kwaliteit van de uitzendingen wordt gewaarborgd.