14 Idee van: Wim Krijnen Publicatiedatum: 12 maart 2020

Ommetje Sauwerd

Sauwerd kent een toeristisch ommetje via Klein en Groot Wetsinge, de Raken, Wetsingezijl en Hekkum terug naar Sauwerd. Van dit ommetje wordt intensief gebruikgemaakt door zowel inwoners als bezoekers. We gaan dit ommetje versterken door het plaatsen van beeldende kunst die sterk gerelateerd is aan het reitdieplandschap.

Het initiatief wordt genomen door de Stichting Kunstvloed Ubbega. Deze stichting Stichting Kunstvloed heeft ten doel het landschap rond de Groninger wierdendorpen Sauwerd, Klein en Groot Wetsinge, Hekkum en Adorp, gelegen in één van de oudste cultuurlandschappen van Europa, in de schijnwerpers te plaatsen en dit landschap te versterken door middel van hedendaagse kunst, kunstmanifestaties en projecten.
Stichting Kunstvloed beoogt samenwerking met en betrokkenheid van de bewoners en gebruikers in het gebied. Het stimuleren van participatie en actieve deelname aan culturele activiteiten maakt dat bewoners zich meer verbonden voelen met het landschap en de woonomgeving. De focus ligt op het creëren van verbindingen, het aangaan van nieuwe allianties en het binden van talenten. We willen bijdragen aan het bevorderen van gemeenschapszin.

De stichting realiseert deze doelstelling door het organiseren van een tweejaarlijkse kunstmanifestatie, waarin diverse kunstvormen met en door bewoners worden beleefd. Daarnaast wordt er een jaarlijks project in de twee basisscholen in de dorpen georganiseerd.

Een integraal onderdeel van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie is het ommetje Sauwerd. De waarde van het ommetje willen we versterken door op vijf verschillende plekken een kunstwerk te plaatsen. Het is vanzelfsprekend dat deze werken niet zomaar een fraai kunstwerk moeten worden, nee de kunstenaars die we willen uitnodigen krijgen een duidelijke opdracht mee. Voorwaarde is dat de kunstwerken die worden geplaatst een relatie met het landschap aangaan. De kunstenaars worden op het ommetje rondgeleid en zullen tijdens die rondleiding inspiratie opdoen voor het te plaatsen werk. In samenspraak met Kunstvloed en de kunstenaars wordt de plaats van het kunstwerk afgesproken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat één van de vijf kunstwerken definitief in het landschap een plaats krijgt en dus zal worden aangekocht. Het aan te kopen kunstwerk zal € 5000 tot € 10000 kosten. Het tijdelijk plaatsen van de werken zal € 2000 per werk  kosten. De tijdelijke plaatsing van de werken is meegenomen in de manifestatiebegroting. Voor de aankoop van het definitieve werk moeten middelen worden verworven.

Na de eerste manifestatie Kunstvloed in 2018 hebben we de middelen gevonden om het eerste kunstwerk aan te schaffen. Het is het beeld Mij Dorst van Gert Sennema en is geplaatst in Groot Wetsinge.

Het ligt in de bedoeling om komende periode, september 2020 voor de eerstvolgende keer, elke twee jaar een manifestatie te organiseren en dat tijdens elke manifestatie een kunstwerk een definitieve plaats in het landschap krijgt. Dat betekent dat de komende tien jaar om de twee jaar een bijdrage van € 5000 tot € 10000 wordt gevraagd.