15 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 13 januari 2020

Ommeslag; het Ommeland als Living Lab

Door nú in de versterkingsoperatie aandacht te besteden aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving kan Groningen een unieke positie als koploper op het gebied van duurzame woningbouw en de verduurzaming van bestaande woningen verwerven! Om deze kans te benutten is het belangrijk lokaal ondernemerschap te ondersteunen vanuit overheden en onderzoeksinstellingen.

‘Woningbouw’, het klinkt concreet en afgekaderd, maar wie er goed naar kijkt, ontdekt dat het samenhangt met veel andere thema’s zoals leegloop en de economische vitaliteit van dorpen. Groningse dorpen staan bekend omdat het er mooi wonen is. Met het verdwijnen van werkgelegenheid in de kleinere kernen komt de economie van die kernen echter onder druk. Veel (woon)kernen zijn te klein voor een zichzelf in stand houdende economie. Krimp hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Als het sterk doorzet moeten we er echter wel degelijk iets mee om te voorkomen dat er in de toekomst spookdorpen ontstaan, zoals in sommige Duitse, Italiaanse of Spaanse regio’s al wel gebeurt. Met andere woorden: we moeten in actie komen en de dorpen in het Ommeland opnieuw uitvinden.

VISIE
De dorpen in Groningen hebben al veel aantrekkelijke eigenschappen. Enerzijds is dat de weidsheid, waar veel mensen behoefte aan hebben. Daar vloeit echter weinig (directe) economische activiteit uit voort. Waar zijn we goed in, en waar kunnen we op aanhaken?

– Innovatieve landbouw; de leidende positie van Gronings pootgoed als voorbeeld

– Een potentieel groot draagvlak voor de energietransitie door de aardbevingsschade. We zien nu al dat de RUG en Hanzehogeschool daarop inspelen met het aanbieden van opleidingen en onderzoek

– De noodzaak om veel woningen te versterken of te vervangen biedt een gelegenheid om ons te bekwamen in nieuwe soorten ontwikkeling in de woningbouw. Ook de lage (bouw)grondprijzen werken daarin niet tegen.

In SWOT termen: een strength en twee opportunities. Hier zou je dan ook op in kunnen zetten; de ontwikkelingen die op de RUG en Hanze worden verzonnen stelselmatig in “Living Lab Ommeland” in de praktijk brengen.

CONCREET PROJECT
Om dit te laten gebeuren is een (inhoudelijk) ondersteuningsplatform nodig voor ondernemers die met die ideeën in de praktijk aan de slag willen, medewerking van vergunningverlenende instanties en een stimuleringsfonds. Een circulaire/zelfvoorzienende wijk waarin allerlei technieken gecombineerd worden kan vervolgens een case zijn om zo tot een werkend praktijkvoorbeeld te komen.