3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 01 april 2020

Omdenken naar OmStad: plan nu een gróén Groningen

Nog lang niet bekomen van de mijnbouwschade schuifelt Groningen achterstevoren een asfaltzwarte toekomst in. Met grote investeringen die het klimaat achterop helpen. Stop daarmee en ontwerp een nieuwe toekomst: OmStad: Stad als OV-centrum met OV-ringen en -radialen. Laat Stad doorlopen in Ommeland met flitsende, strakke OV-lijnen waaraan op vaste afstanden compacte woonkernen met stadsvoorzieningen.

1          de logica van een groene toekomst

1.1       van auto naar OV/fiets: een nieuwe ruimtelijke ordening
Autorijden zal als regel niet meer gaan. Daarvoor is er voorlopig veel te weinig groene elektriciteit. En het vreet ruimte die weer om meer autowegen vraagt. Schakel dus nú om van een ruimtelijke ordening voor fossiele brandstoffen naar een op basis van schoon OV en fiets. Herontwerp Groningen voor een duurzame en leefbare samenleving (zie ook Nordic City).

1.2       daarvoor eerst OV plannen in tijd, dan pas de rest
Het OV-netwerk is leidend voor de planning, voor de ruimtelijke ordening. Dat netwerk wordt ontworpen in tijd (dienstregeling). De samenhang in tijd is uiteindelijk belangrijker dan de route: bestaande bebouwing wordt aangepast aan OV (en fiets) en nieuwe bebouwing wordt ervoor ontworpen (zoals in het verleden voor autowegen). (Ook stadswarmte, met aflopende temperaturen en energiebeheer, is leidend.)

1.3       Groningen: centrum met ringen en radialen
Het nieuwe OV-/fietsnetwerk zal dezelfde verbindingen moeten bieden als nu de auto, maar dan voor iedereen. Het zal de huidige automobliteit moeten ‘nadoen’: fijnmazig, frequent, gebruiksvriendelijk. En dan veel beter en sneller. Letterlijk de samenleving verbindend en ruimte biedend. Voor Groningen, met Stad in ’t middelpunt, ligt het OV-netwerk voor de hand: een centrum met ringen en radialen. Combineer dat OV met fietswegen.

1.4       OV voor OmStad, OmStad voor OV
Hoogwaardig OV heeft massa nodig om te functioneren, Stad heeft ruimte nodig om uit te breiden. Beide versterken elkaar door de uitbreiding van Stad te projecteren in woonkernen langs de OV-radialen (met fietswegen) op vaste afstanden en in die woonkernen ook stadsvoorzieningen toe te voegen (onderwijs, gezondheid, bestuur). Zulke radialen zijn alleen mogelijk met supersnel en stil OV. Prima voorbeeld is de mini maglev van TSB (heb geen belang daarin), die maximaal 150 kilometer per uur kan en binnen 30 seconden optrekt van nul naar honderd. Dat kost vast tientallen miljoenen per kilometer om aan te leggen, maar is als multi-oplossing uiteindelijk superieur. De maglev kan in Stad via een ring het Hoofdstation aandoen, maar ook ondergronds het centrum bedienen. In Stad is ook kleiner en fijnmazig OV nodig, van bussen of trams tot bijvoorbeeld elektronisch koppelbare busjes. Hoe dan ook is (nu al) een hartverbinding (aorta) tussen Hoofdstation en Zuiderdiep/Vismarkt. Ook een trein naar Zernike is nodig.

2          maak een masterplan voor OmStad
Omdenken is: uitgaan van OV/fiets (in plaats van auto), uitgaan van tijd/dienstregeling (in plaats van vastgoedkans), OV-autoriteit regisseert ruimtelijke ordening.
Dus eerst heel veel rekenen (in tijd en capaciteit) en combineren om een optimaal OV-netwerk te ontwerpen. Op het stramien van ringen en radialen zijn veel OV-verbindingen mogelijk met verschillend materieel. Om een idee te geven twee varianten: a. een snelle meer grofmazige variant met overstappen, te combineren met (deel)fiets of lopen, via ringen en radialen, vooral voor spits; b. een langzamere, wat minder frequente, brengvariant met niet of nauwelijks overstappen (koppelbare busjes, sociale functie, goedkoper).