16 Idee van: IVN wg Oldambt; Gastvrij Landschap Oldambt Smit Publicatiedatum: 16 maart 2020

Ol’Kerke, Midwolda en andere verdwenen gebouwen

Aan de Kerkelaan tussen Midwolda en Nieuwolda staat een boerderij met de mysterieuze naam ‘Ol Kerke’. Het is de plaats, waar in de Middeleeuwen de oude kerk van Midwolda stond. Door herhaaldelijk wateroverlast hebben de bewoners het dorp naar hogere gronden verplaatst. Wat nu rest is een onbestemde plek. Het zou mooi zijn als de geschiedenis van deze locatie in het landschap zichtbaar en voorzienvan een informatiepaneel zou zijn. Via de pas gelanceerde augmented reality app zou hieraan een extra dimensie kunnen worden gegeven.

In de omgeving zijn archeologische resten uit de Middeleeuwen en mogelijk de steentijd gevonden. In 1994 heeft er een uitgebreide opgraving plaatsgevonden. De middeleeuwse kerk was een kruiskerk met een Romaanse inslag, wat duidt op een bouwtijd rond of kort voor het jaar 1200. Bij de opgravingen in 1994 is vast komen te staan dat het een bijzonder grote kerk geweest is. Grondsporen toonden aan dat de kerk ruim 60 meter lang was en was voorzien van vier torens, een halfgesloten koor en zijbeuken.

Als een vooruitgeschoven post in de Dollard stond de viertorenkerk daar aan de voet van de dijk. En ofschoon de bewoners het oude dorp grotendeels hadden verlaten, bleef het kerkgebouw in gebruik. Twee keer, in 1584 en 1668, was er al sprake van afbraakplannen. Vooral toen in 1667 één van de torens instortte en ook een deel van de kerkgewelven naar beneden kwam, was de nood hoog. Pas in 1738 viel het doek voor de Midwolder kerk definitief.

Bijgevoegde plaatjes zijn van een kunstwerk in Wierhuizen. Het dient ter inspiratie en niet als voorbeeld om een op een te kopiëren. Voor Oldambt zou een eigen idee moeten worden uitgewerkt. Dit zou prima in samenhang kunnen met kunstwerken die in het kader van het project Art7 mogelijk langs de A7 zullen verrijzen, zodat een consistent en goed als een geheel te promoten beeld ontstaat.

Als dit gerealiseerd is zouden meer locaties in het Oldambt soortgelijke verwijzingen naar de historie van de plek kunnen krijgen. Te denken valt aan het vestingwerkje bij Hongerige Wolf, het eiland Ulsda, het slagveld bij Heiligerlee.