18 Idee van: Mark de Vries Publicatiedatum: 30 maart 2020

Nu leren wat later is

De kansenongelijkheid in het onderwijs is de afgelopen tien jaar ook in Groningen verder toegenomen. Ondanks gelijke schoolprestaties is het opleidingsniveau en de sociale omgeving (gezin, buurt) waarin een kind opgroeit bepalend voor zijn/haar toekomst.

In de leeftijdsfase van 9-13 jaar hebben kinderen nog volop vragen over hun toekomst, maar krijgen ze ook het besef bij welke sociale klasse ze horen en sluiten ze beroepen uit die daar niet bij horen.


IMC Basis – Nu leren wat later is

Op steeds meer basisscholen in Nederland, o.a. De Waterlelie in Winschoten, krijgen leerlingen in groep 7 en 8 twee jaar lang elke week onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Techniek, Recht en Beeldende Kunst. Doordat zij samen met de gastdocenten hun vak kunnen uitoefenen en hen alles kunnen vragen, verplaatsen zij zich elke week weer opnieuw in een interessant deel van de wereld om zich heen.

De verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren van werkzaamheden de levensecht en kenmerkend zijn voor het vakgebied.

Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus uit de regio aan bod. Excursies naar de werkplek vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken o.a. een rechtbank, sterrenwacht en ziekenhuis.

Door de lessen denken kinderen na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen, vergroten hun netwerk, krijgen meer zelfvertrouwen en krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Hierdoor kunnen ze later goed gemotiveerde keuzes maken als het gaat om schoolprofiel, studie en werk.

Dit is waardevol voor alle kinderen in de provincie Groningen, maar we willen beginnen op die scholen waar dat het hardst nodig is. Want wie al op jonge leeftijd mee mag doen in de maatschappij, groeit op om daar later zelf een positieve rol in te spelen.

22 jaar ervaring

Het IMC Basis programma op basisscholen is onderdeel van Stichting IMC Weekendschool. De eerste weekendschool ging in 1998 van start in Amsterdam naar aanleiding van een wetenschappelijk onderzoek naar schoolmotivatie, toekomstperspectief en welbevinden.
Vandaag de dag biedt de stichting onderwijs op 55 locaties in heel Nederland met de programma’s; IMC Weekendschool, IMC Basis, IMC on Tour en IMC Alumni.
Wekelijks worden meer dan drieduizend kinderen geïnspireerd door jaarlijks meer dan vijfduizend gastdocenten die dit allemaal vrijwillig doen.

De programma’s zijn, en worden nog steeds, veelvuldig wetenschappelijk onderzocht, hebben (inter-) nationale navolging gekregen, worden aanbevolen door de Gelijke Kansen Alliantie en het Ministerie van OCW en hebben vele prijzen gewonnen.

www.imcbasis.nl