9 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Noordelijk instituut voor kunst in de zorg

Ziekenhuisbestuurders en personeel zijn zich bewust van de stress die personeel en patiënten ervaren in een ziekenhuisomgeving. De stress van een klinische setting verhoogt het aantal ziektedagen van het personeel en verlengt het ziekbed van ​​de patiënten. Empirisch bewijs en tientallen jaren professionele ervaring uit de VK en VS tonen aan dat de praktijk van professionele kunsten in de gezondheidszorg – zoals schilderen, muziek, creatief schrijven, expressieve beweging en ambachtelijke activiteiten – een krachtige bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van het ziekenhuispersoneel en patiënten. In de VK en VS wordt ‘Arts in Healthcare’ al twee decennia met succes beoefend en is het inmiddels een gevestigd veld. Een Noordelijk instituut voor kunst in de zorg zou de eerste zijn in haar soort in Nederland die ziekenhuisbestuurders, onderzoekers, financiers en professionele kunstenaars met elkaar verbinden.

 

Het idee omvat een driejarig project om de basis te leggen voor een alliantie voor een Noordelijk instituut voor kunst in de zorg, voortbouwend op expertise van de kennisinstellingen, ziekenhuizen en kunstenaars in Groningen. Het project moet een interdisciplinaire samenwerking vormen tussen de Noordelijke-experts op het gebied van gezondheidszorg, kunst en onderwijs.

Het project is onder te verdelen in de volgende stappen:

  1. Identificeren en inventariseren van bestaande initiatieven die kunst en gezondheidszorg verbinden, en van Groningse ziekenhuisdirecteuren, professionele kunstenaars, onderzoekers, docenten en financiers die interesse hebben in deze verbinding. Deze mensen en organisaties zullen de basis vormen voor de toekomstige kunst in de gezondheidszorg in het noorden. (Jaar 1)
  2. Verzamelen en verspreiden van informatie en mogelijkheden voor een dergelijke integratie. (Jaar 2)
  3. In kaart brengen van het netwerk en de middelen – uit stap 1 – om allianties op te bouwen en kennis en middelen te delen, via een reeks workshops en ‘fieldlabs’ in ziekenhuizen verspreid over Groningen, en daarnaast de oprichting van het veld te documenteren. (Jaar 2)
  4. Verzamelen en publiceren van de contractuele, financiële, ethische en juridische achtergrond om de integratie van kunst in de gezondheidszorg te vergemakkelijken in een overzicht, “Werken met de kunsten in de gezondheidszorg” (Jaar 3)