319 Idee van: Engbert Breuker Publicatiedatum: 12 maart 2020

Noodhulp (kachels) maken in Noord Groningen

Stichting Door Mensen Hier Voor Mensen Daar (DMHVMD) zorgt voor werkgelegenheid maar tegelijkertijd ook voor een stroom noodhulp-producten wereldwijd. DMHVMD wil mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in Groningen helpen door nieuw en vooral zinvol werk aan te bieden en door hen te laten uitvoeren.

We willen een pilot draaien: wij gaan 1500 stoves (kachels/ ovens) produceren in samenwerking met stichting Multi Missions. Multi Missions is een stichting gevestigd in Uithuizermeeden en is al jaren werkzaam in Kosovo waar ze de armsten ondersteunen.

Door te bevorderen dat NGO’s productieorders bij DMHVMD plaatsen, kan de stichting deze orders, zonder winstoogmerk, uitbesteden aan sociale werkplaatsen of ze zelf gaan produceren. Op deze manier ontstaat NIEUWE werkgelegenheid in de regio en hebben NGO’s een eerlijk, duurzaam en maatschappelijk verantwoord verhaal naar de buitenwereld.

Immers NGO’s worden met publiek geld (subsidies van overheden, donaties) gefinancierd en zodra productie- of dienstenopdrachten met deze budgetten worden ingekocht bij de SW-bedrijven, wordt dit publieke geld niet alleen ingezet door NGO’s om mensen in noodhulp-/ ontwikkelingsgebieden te kunnen helpen, maar ook om regionaal het relatief hoge aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voldoende en zinvol werk te kunnen laten uitvoeren.

Groningen heeft van oudsher een krappe arbeidsmarkt en is niet in staat deze doelgroep op te nemen volgens de bedoelingen van de Participatiewet. De absorptiecapaciteit van de reguliere arbeidsmarkt in arbeidsplaatsen voor deze arbeidskrachten, zonder SW’s, bedraagt bij ongewijzigde aanpak maximaal circa 1500.
Het gaat in werkelijkheid om circa 15.000 (potentiële) arbeidskrachten die hiervoor in aanmerking komen en anders nagenoeg geen kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

DMHVMD wil dit probleem oplossen door verbinding te zoeken met de (internationale) noodhulpmarkt. Verbinden van deze twee werelden is wel ingewikkeld, duurt lang en volledige integratie zal waarschijnlijk veel tijd kosten.

DMHVMD kiest voor de meest praktische weg:

  1. Door in gesprek te gaan met noodhulporganisaties, NGO’s, wil de stichting concrete productieopdrachten van hen verwerven en laten vervullen door arbeidsgehandicapten in Groningen.
  2. Werk voor deze doelgroep en een eerlijke, helder zichtbare invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen door NGO’s.

Liefdadigheidsgeld wordt als het ware dubbel benut.
Inmiddels hebben we binnen weten te slepen:

  • een aangenomen motie in de Tweede Kamer
  • een unaniem aangenomen motie in de Gedeputeerde Staten van Groningen