16 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

NO WASTE – CENTRUM VOOR CIRCULAIR

Combinatie van diverse bedrijven op 1 grote locatie, waarbij van diverse afvalstromen (gebruikte autobanden (rubber), kunststoffen, (pluimvee)mest) al 100% circulair nieuwe grondstoffen voor en/of producten gemaakt kunnen worden dit in combinatie van de bouw van een Kenniscentrum in samenwerking met RUG voor ontwikkelen van toepassingen welke economisch (ook zonder “permanente” subsidie) haalbaar zijn om te gebruiken.

Pluimveemest als grondstof voor een mestvergasser:

We hebben in Groningen veel Pluimveehouders, welke allen met afvoer hebben te maken van hun mest.

De vergassing van de (gedroogde) pluimveemest levert het volgende op:

1.       Warmte (voor huishoudens of industrie)

2.       Grondstof EcoChar  (voor toepassing op land, grond, water, of grondstof voor producten)

Heeft de eigenschap van binder, grondverbeteraar, verontreinigingsoplosser

Recycling van gebruikte autobanden tot nieuw rubber

Op basis van een gepatenteerde techniek kan er van gebruikte autobanden (bevat 5 soorten rubber) na het vermalen in kleine stukjes (schredderen) een nieuw soort homogeen rubber gemaakt worden. Hiermee ontstaat er dus een herbruikbare grondstof voor tal van toepassingen.

In het proces is warmte nodig. Warmte welke de mestvergasser kan leveren.

Scheiden en hergebruiken kunststoffen

Snoeren van stekkers van apparaten e.d. Deze worden reeds ontdaan van het koper door de recyclingbedrijven.  Wat overblijft is een granulaat van diverse soorten (5) kunststoffen met nog resten metaal/koper erin. Hier wordt tot op de dag van vandaag amper wat mee gedaan behoudens verbranding. Er is een techniek beschikbaar om dit allemaal scheiden, waardoor er weer zuivere grondstoffen ontstaan, waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Dit in eventuele combinatie met het “nieuwe” rubber en Warmte van de mestvergasser.

Vanzelfsprekend kunnen de kunststoffen na gebruik wederom hergebruikt worden voor nieuwe producten.

Kenniscentrum

In samenwerking met de RUG het opzetten van kenniscentrum om meerdere toepassingen te ontwikkelen voor het duurzaam en economisch haalbaar “oplossen” van wat in de volksmond “afval” heet, terwijl het prima weer een grondstof kan zijn. Vaak zijn er wel technieken die het “probleem” kunnen oplossen, maar deze zijn vaak te duur. Hierdoor is er geen economisch haalbare kaart en zal de techniek niet toegepast worden.