10 Idee van: Paul Peters Publicatiedatum: 25 maart 2020

No Spoon: co-emplooi voor collectieve cooperatie

No Spoon beoogt een nieuwe manier van rekrutering, loopbaanontwikkeling, personeelsbeleid en co-employment, door tegelijkertijd meerdere aspecten in ogenschouw te nemen; voorselectie procedures, groepsdynamiek, persoonlijkheidsprofilering, en compensatie voor arbeidsbemiddeling.

De uitganspunten van Kaizen, Theory U’s “Leading From the Future As It Emerges” en “Managing the Unexpected; Resilient Performance in an Age of Complexity” geven aan hoe je door het versterken van aandachtig denken en handelen, zowel individueel als collectief, de organisatie optimaal kunt laten functioneren en tegelijkertijd kunt de-bureaucratiseren.

Voornaamste aandachtspunten:

 1. Voorbij “survival of the fittest” (negatieve selectie) naar groepsdynamiek en positieve selectie;
 2. Waardecreatie in plaats van kostenvermijding door focus op persoonlijk en gezamenlijk leervermogen en groeicycli;
 3. “Vakmanschap is meesterschap” leidt leiderschap naar geleidelijke de-bureaucratisering (inhoud over vorm);
 4. Gebruik moderne gedragsmatige en psychofysische biometrie voor psychometrie en psychodiagnostiek;
 5. Cultuur, normen, waarden, stijl, karakter, sentimenten, gevoel, affiniteit, drijfveren, doelstellingen, motivatie.

Technische verbeterpunten:

 1. Beter shortlisten (voorselectie) d.m.v. “slimmere” interpretatie van personalia (cv, LinkedIn profiel of personeelsdossier);
 2. Recommendation system” omtrent groeipotentieel en zelflerend vermogen, zowel situationeel en contextueel;
 3. Bias inventarisatie van vooroordelen, eenzijdigheden en blinde vlekken (vacaturetekst, beoordeling, data, datamodelering);
 4. Voorbij “soft skillsvshard skills” richting een gestratificeerd panarchistisch spectrum van ontwikkelende vaardigheden. Een gelaagde mengvorm van bottom-up feedforward en top-down feedback.

Stappenplan voor opbouw (functioneel/chronologisch):

 1. Aanbevelingsmachine voor openstaande vacatures om hiring manager te ondersteunen;
 2. Zelflerende “goalseeking Q&A” om de juiste groepen evidence-based matching algoritmes te ontdekken;
 3. Data-driven discovery voor “what if” simulatiemodellen voor organisatorische impact en teamvorming;
 4. Robo-adviseur met onderbouwde suggesties voor een transitie van pull naar push rekrutering;
 5. Vervang dossier met een virtual assistents (chatbot/wizard en helpdesk combinatie) voor smart on-boarding;
 6. In kaart krijgen van informele kwalificaties, zoals zelfstudie, ervaring en verborgen talenten;
 7. Organisationele de-bureaucratisering richting coöperatieve netwerken voor zwerm-werken.

Uitgebreidere versie op http://www.fluxology.net/ppt/NoorderLink/No%20Spoon%20for%20Toukomst.v08.pdf