31 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 05 maart 2020

Nije Energie veur Grunn

Benut de unieke energiepositie van Groningen om voorop te lopen in duurzame energie. Onder meer met wind-op-zee, waterstof, biobased industrie en lokale energie. Hier is ook al een stevige basis voor, met vele kennis- en bedrijfspartners, die kan worden uitgebouwd om uit te groeien tot (inter)nationale koploper en kenniscentrum voor de energietransitie.

Al decennialang zorgt Groningen ervoor dat Nederland er warmpjes bijzit. Dit heeft gezorgd voor een unieke energiepositie met veel kennis, banen en bedrijvigheid. Dit is een enorme kans om ook in duurzame energie voorop te lopen. Zowel om deze groeisector uit te bouwen, maar ook als vestigingsfactor voor andere bedrijvigheid. Zo kan de gaswinning worden afgebouwd en tegelijk een wenkend perspectief worden geboden. Dit vraagt wel een complete systeemverandering, met vele maatschappelijke, technische en economische doorbraken.

Aigen Kracht

Door de regiokracht te benutten kan een onderscheidende rol worden vervuld. Dit vraagt een integrale aanpak voor meer onderzoek, vakmensen en investeringen. Hiervoor is al een stevig fundament. Onder meer met Energy College (mbo), EnTranCe (hbo) en Energy Academy (wo). Maar ook talrijke projecten voor nieuwe energiekennis en -bedrijvigheid. De nadruk ligt hierbij op:

  • Offshore Energie: duurzame windenergie van de Noordzee, met innovaties voor (her)gebruik van  onder andere infra en energieopslag;
  • Groene Waterstof: productie, opslag, transport en gebruik van groene waterstof in ondermeer chemie en (zwaar) transport;
  • Groene Grondstoffen: slimme omzetting van biomassa uit lokale afval- en agroketens als grondstof voor de industrie, chemie en transport;
  • Groene Industrie: vergroening van de industrie, door benutting van groene grondstoffen en slimme processen;
  • Lokale Energiesystemen: slimme koppeling van vraag en aanbod en nieuwe (coöperatieve) marktconcepten.

Dit sluit direct aan bij de regiokennis, kunde en kwaliteiten en biedt kansen als nieuwe stuwende motor, met toekomstbestendige banen, in een veilige en duurzame leefomgeving. Voortbouwend op bestaande kracht door kennisuitbouw, toepassingen en (om)scholing. Voor bouw en onderhoud van offshore energie vanuit de havens. Benutting van bestaande gasinfrastructuur en -kennis voor waterstof. Moderne landbouw met nieuwe bio-producten en -brandstoffen. Een toekomstbestendige industrie met lagere milieudruk. En een hoger wooncomfort en -waarde waarbij opbrengsten meer direct ten gunste komen aan de bewoners.

Soam Staark

Om de potentie te benutten is samenwerking noodzakelijk. Kennisinstellingen, overheden en bedrijven hebben hiervoor de krachten gebundeld in New Energy Coalition. Deze coalitie van ruim twintig strategische partners en honderden projectpartners investeert in diverse programma’s en projecten voor samenhangende uitbouw van educatie en innovatie. Dit kan worden benut om met het Nationaal Programma Groningen uit te bouwen en Groningen tot (inter)nationale koploper en kenniscentrum voor de energietransitie te maken. Met passend onderzoek, onderwijs en een gunstig ontwikkelklimaat om meer werk te maken van duurzame energie. Door krachten te bundelen kan de coalitie structureel worden versterkt om samen tot een maximaal resultaat voor Groningen te komen.