4562 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 10 februari 2020

Nieuwbouw Suikerunieterrein

Vanwege de woningnood is het Suikerunieterrein een uitstekende locatie voor hoogbouw waardoor zoveel mogelijk natuur behouden blijft.

Zoals in heel Nederland is de woningnood in Groningen ook heel erg hoog. Er zal dus heel wat bijgebouwd moeten en het liefst met behoud van zoveel mogelijk groen. Dit kan voor een groot deel opgelost worden door hoogbouw. Nu zitten veel bewoners van laagbouw niet te wachten op hoge woontorens die de zon en hun uitzicht belemmeren. Onlangs hebben we dit meegemaakt in de wijk Reitdiephaven waar een woontoren van ruim 52 meter niet gewenst was en de gemeente haar plannen heeft moeten bijstellen.

In de directe omgeving van het suikerunieterrein vind je niet veel woningen, maar alleen wat bedrijfspanden. Dat maakt dit terrein uitermate geschikt voor hoogbouw tot ongeveer 150 meter zonder de natuur en het uitzicht van woningen in de directe omgeving aan te tasten.

Er is ruimte voor zo’n drie tot vier torens langs het water met behoud van het industrieel erfgoed en de bedrijvigheid die daar plaatsvindt. Een voorbeeld zou kunnen zijn om vier dezelfde torens te bouwen met verschillende hoogtes van respectievelijk 150, 125, 100 en 75 meter. De Dalton torens. Maar drie verschillende torens met een iets grotere omvang zou ook goed kunnen.

Nu heeft de gemeente al een conceptplan voor een nieuwe woonwijk op deze locatie klaarliggen, die de sfeer van de Oosterpoort moet oproepen. Hierin is geen echte hoogbouw opgenomen. Toch ziet dit plan er erg goed uit. Mijns inzien kan deze woonwijk beter een stuk richting Hoogkerk gebouwd worden. Ik doel op het gebied tussen de Peizerweg(/Campinglaan), Hegepad, Johan van Zwedenlaan en de spoorlijn richting Leeuwarden. Op deze locatie gaat over een aantal jaren sowieso woningbouw plaatsvinden. Het nieuw te bouwen treinstation schuift dan ook mee, zodat de bewoners van Hoogkerk en de buitenhof er ook van meeprofiteren. Het treinstation komt dan dicht bij de Johan van Zwedenlaan te liggen. In het huidige concept (achterzijde tuinland) komt het te dichtbij het hoofdstation.