2 Idee van: Peter van der heide Publicatiedatum: 31 maart 2020

Nieuwbouw ijsbaangebouw ijsvereniging Lutjegast!

De spil van het dorp, zo zouden we het niet willen noemen. Hoe dan wel? Een belangrijke ontmoetingsplek bij georganiseerde evenementen en uiteraard wanneer er geschaatst kan worden. Onze ijsvloer is mooi vlak en groot, mensen komen vanuit het hele Westerkwartier op onze ijsbaan schaatsen. Als bestuur willen wij dit graag voortzetten en voldoen aan een gezellige ontmoetingsplek door middel van een modern, vernieuwd onderkomen bij onze ijsbaan in Lutjegast

Ons nieuwe onderkomen biedt gelegenheid tot het voeren van vergaderingen en van daaruit kunnen wij onze evenementen organiseren. Deze evenementen organiseren wij ieder jaar om te kunnen voldoen aan onze financiële verplichting. Zes jaar geleden hebben wij als bestuur besloten het land te kopen van het Bureau Beheer Landbouwgronden, waarvoor de gemeente de financiering op zich heeft genomen, en daardoor zitten we vast aan een betalingsregeling van tien jaar. Deze evenementen zijn dus puur bedoeld om de ijsbaan staande te kunnen houden. Eventuele vergaderingen die hier gevoerd zullen worden, zijn de vergaderingen van onszelf. Wij willen dan ook geen concurrent zijn van bestaande partijen als dorpshuis ‘t Kompas, maar indien mogelijk graag samenwerken zoals we dat in het verleden ook al eens gedaan hebben met onder andere dorpshuis ’t Kompas en Stichting Promotie Lutjegast.

Het plan voor ons nieuwe onderkomen is op dezelfde plek als waar hij nu staat, maar zal groter zijn dat het huidige gebouw. De grootte wordt bepaald door het aantal materialen dat we willen bergen en het aantal gasten dat we kunnen ontvangen. Ons nieuwe onderkomen zal voornamelijk in gebruik worden genomen tijdens de winterperiode als er daadwerkelijk geschaatst kan worden. Het nieuwe gebouw kan daarnaast ook uitstekend fungeren als thuishonk voor vergaderingen van het bestuur en bij georganiseerde evenementen.