350 Idee van: Nathalie Beekman Publicatiedatum: 18 maart 2020

‘Nieuw Zaaigoed’, toekomstwerkplaatsen voor jonge Groningers

Drie noordelijke cultuurmakers, Peergroup, Sparklab en Onix NL, willen in de komende jaren in de provincie Groningen een groot aantal ‘toekomstwerkplaatsen’ oprichten. Dit zijn werkplaatsen waarin Groningse kinderen en jongeren worden geactiveerd en geïnspireerd om vorm te gaan geven aan hun Groningen van de toekomst. Hierdoor kunnen zij opgroeien als pioniers en aanjagers van krachtige gemeenschappen in het gebied.

Hoe kunnen jonge Groningers als sterke en zelfbewuste volwassenen in de toekomst zelf hun provincie vormgeven? In ‘toekomstwerkplaatsen’ zaaien we mogelijkheden voor kinderen en jongeren om zelf krachtige gemeenschappen te gaan vormen.  Op verschillende locaties zoals in leegstaande gebouwen, rond scholen en in (mobiele) buitenwerkplaatsen worden onder leiding van de initiatiefnemers langlopende workshops gegeven en projecten begeleid en wordt er een Zomerschool opgericht.

In de toekomstwerkplaatsen gaan jonge Groningers aan de slag met participatief locatietheater, co-creatief bouwen & ontwerpen en in kunst & kinderfilosofie-ateliers. We moedigen hen aan om zich uit te drukken in een van deze uitingsvormen en zo denkend, dromend, bouwend en spelend hun eigen toekomstige leefwereld te onderzoeken. Ze verdiepen zich in de eigen leefomgeving, in de kansen van Groningen en de mogelijkheden van het landschap en de natuur. Daarnaast leren ze om eigenwijs over de horizon te kijken en te zien hoe de lokale situatie zich verhoudt tot de wereld.

Het begrijpen van waar we vandaan komen helpt bij het vormen van iets nieuws. Daarom gaan de jonge Groningers niet alleen in dialoog met elkaar maar ook met de volwassen bewoners in het gebied die hun ideeën, herinneringen en levenservaring met hen delen. Vragen en thema’s die in de provincie spelen zoals natuur, landschap, bouwen, krimp zullen aan bod komen. De opbrengsten van deze toekomstwerkplaatsen worden gepresenteerd in publieksactiviteiten zoals interactieve locatietheatervoorstellingen, participatieve bouwprojecten en openbare kunst & kinderfilosofie workshops. Door samenwerking en interactie wordt een gezamenlijk toekomstbeeld gevormd en worden ideeën gezaaid. Zo groeien zij op als pioniers en aanjagers van krachtige gemeenschappen, die actief bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied in de toekomst.

Over de cultuurmakers. Peergroup maakt ruim 20 jaar locatietheater vanuit onderwerpen die diepgeworteld liggen in het Noord-Nederlandse landschap. Zij verbinden zich intens met de inhoud en de mensen die daar direct bij betrokken zijn. Sparklab is een mobiele werkplaats voor kunst en kinderfilosofie, ontwikkeld door Groningse kunstenaars en onderzoekers om kinderen hun plaats in de wereld te laten ontdekken. OnixNL is een architectenbureau uit Groningen. Hun projecten kenmerken zich door een oriëntatie op de natuur en het landschap en door co-creatieve bouwexperimenten.