9 Idee van: Jan Hasenoot Publicatiedatum: 05 maart 2020

Nieuw concept ijsbanen in de provincie

De ijsbanen in onze provincie liggen er na de wintertijd desolaat bij. Wat zou het mooi zijn om hier gedurende het hele jaar gebruik van te kunnen maken door het aanleggen van een asfaltbaan. Van traditionele ijsbaan naar multifunctionele sportaccommodatie voor jong en oud.

In Kolham ligt een ijsbaan zoals vele dorpen in onze provincie hebben. Helaas ontbreekt het de laatste jaren aan ijs en de kans op ijs zal als gevolg van de klimaatverandering alleen maar afnemen. Wat zou het niet mooi zijn om meer te doen met de ijsbaan die er nu het hele jaar leeg bij ligt.

Wij hebben een droom om van de ijsbaan een multifunctionele sportaccommodatie te maken met een skeelerbaan, waar mensen kunnen hardlopen, wandelen, fietsen en waar de schooljeugd de buitensport kan bedrijven. Een sintelbaan of asfaltlaag kan wonderen verrichten. Indien er vorst komt, kan de ijsbaan hierdoor sneller open.
Dit jaar start de bouw van een nieuw Kind Centrum in Kolham “de Oetkomst” en deze bevindt zich naast de ijsbaan. De schooljeugd kan hier dan de buitensport gaan bedrijven, of gebruik maken van de oefenkooi van de tennisvereniging. Ook de naast de ijsbaan gelegen tennisvereniging kan meeprofiteren van de accommodatie door beschikbaarstelling van kantine, douche en dergelijke. Dit idee (overigens niet nieuw) geldt uiteraard niet alleen voor Kolham maar kan als voorbeeld dienen voor de vele dorpen en steden in onze provincie die een ijsbaan bezitten. Dit idee is in 2016 geopperd in de dorpsvisie Kolham.