7 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 26 maart 2020

Niet de stad maar de provincie laten groeien

In heel Nederland heeft men het over bevolkingskrimp in veel dorpen in dit land. Een wethouder in een stad als Groningen roept telkens dat er gebouwd moet gaan worden, aan de andere kant wil hij geen uitbreiding van de stad, maar overal waar mogelijk nog meer huizen gaan bouwen in de huidge woonomgeving.

In dorpen verdwijnen langzamerhand meer en meer voorzieningen, winkels en het openbaar vervoer houdt ook niet over.

Waarom nu niet deels een halt toe roepen aan nieuwbouw in de stad Groningen en deze contigenten verdelen in de resterende gemeenten in bijvoorbeeld Noord Groningen, een beetje als een soort van voorsteden, schone lucht, kindvriendelijke omgeving en toch dicht bij de stad Groningen. De reistijd Uithuizen – Groningen via de Eemshavenweg is of met de trein bedraagt ongeveeer 25 minuten. Gerekend vanaf Winsum bedraagt de reistijd met de auto of de trein nog geen 20 minuten.
Waarom dan ook niet gelijk investeren in volledig nieuwe provinciale wegen zaols de N361 van Groningen naar Lauwersoog en de N360 van Groningen naar Delfzijl?
Maak je de dorpen bereikbaar, dan trek je ook jongeren en gezinnen aan, blijven voorzieningen behouden en behouden veel winkeliers hun omzet en niet geheel onbelangrijk, ga je de krimp grotendeeld een halt toeroepen.