11 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 26 maart 2020

Netwerk van vaarwegknooppunten

Namens het regioteam van het Watersportverbond heb ik het project Tasmanroutes.nl van de 11 maritieme musea in Groningen mogen begeleiden. Omdat dit project niet alleen de vaarroutes in Groningen betreft, maar ook de aanlooproutes door de drie andere noordelijke provincies, hebben wij ons moeten beperken tot de knooppunten A t/m Z voor de tasmanroutes zelf. Het zou fantastisch zijn geweest als ook tijd en financiële middelen beschikbaar waren geweest om ook een compleet netwerk van vaarwegknooppunten te ontwikkelen.

Knooppuntennetwerk geschikt voor alle vaartuigen
Het project Tasmanroutes wil in de toekomst ook doorgaande vaarroutes langs toeristisch aantrekkelijke plaatsen ontwikkelen die bedoeld zijn om vaartoeristen te verleiden tot een langer verblijf in Groningen. Het gaat dan om vaartoeristen die met hun schip ook onder bruggen met een doorvaart tot 2,5 meter kunnen varen. Teveel vaartoeristen zien Groningen nu alleen als doorvaartroute naar Friesland. Een netwerk van vaarwegknooppunten is daarom wenselijk om van een vaartoerist ook een verblijfstoerist te maken.

Ook Drenthe in het knooppuntennetwerk
Verstandig is de provincies Groningen en Drenthe als één vaargebied te benaderen. Zo gaat de vaarroute ‘Rondje Drenthe (de Veenvaartroute in het project Tasmanroutes) niet alleen voor circa 1/3e door Groningen maar omvat ook alle vaarwegen in Drenthe.

Nummering vaarwegknooppunten

De nummering kan van rechtsboven in Groningen naar linksonder in Drenthe. Vooralsnog kan, net als de knooppuntennetwerken van fiets- en wandelroutes de nummering van 01 t/m 99 worden aangehouden. Mogelijk moet 001 t/m 999 worden aangehouden. In de toekomst kunnen de provincies Friesland en Overijssel hierop aansluiten.

Netwerk van vaarwegknooppunten aansluiten op fiets- en wandelnetwerken
Vaartoeristen zijn ook fiets- en wandeltoeristen (zie foto). Op de aanlegplaatsen dienen daarom ook informatieborden te staan met informatie (QR-codes) over fiets- en wandelroutes, waar eetgelegenheden zijn en waar het winkelcentrum is voor de boodschappen. Tevens laat het bord de vaarwegknooppunten in de omgeving zien.
Zo maak je van vaartoeristen ook verblijfstoeristen. Eenmaal aan de wal, zoeken vaartoeristen dezelfde beleving als elke andere toerist.

Varen in de provincies Groningen en Drenthe
De gelijknamige brochure van de provincie Groningen heeft nu een nummering dat een mix is van zelf gekozen vaarwegnummers en locaties. Informatie over brug- en sluisbediening en andere nautische informatie, zoals doorvaarthoogtes, kan middels een netwerk van vaarwegknooppunten nu directer worden gekoppeld aan vaarroutes.

Een ‘netwerk van vaarwegknooppunten is één van de doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam Watersportverbond.