40 Idee van: Desirée Blaauw Publicatiedatum: 15 januari 2020

Netwerk van cultuurmakelaars

In iedere Groningse gemeente minstens één medewerker die als cultuurmakelaar een sterk cultureel netwerk bouwt en onderhoudt, zowel binnen als buiten de grenzen van de eigen gemeente.

Groningen kent een rijke kunst- en cultuurhistorie en prachtige plekken die de moeite waard zijn om te beschermen. Ook is ruimte voor nieuwe culturele ontwikkelingen belangrijk; dit biedt ook intersectorale kansen, bijvoorbeeld voor leefbaarheid, werkgelegenheid, toerisme en onderwijs.

Helaas is de financiële druk voor gemeentes in Nederland hoog waardoor er veel op cultuur bezuinigd wordt. Dit heeft nadelige gevolgen voor het behoud van ons cultureel erfgoed, en kan het creëren van kansen in de toekomst belemmeren.

Het idee is om vanuit de provincie in iedere gemeente in Groningen minstens één (1 FTE) medewerker aan te stellen die als ‘spin in het web’ een cultureel netwerk bouwt en onderhoudt. Een cultuurmakelaar.

Deze persoon zou:

  • aanspreekpunt en belangenbehartiger zijn voor het culturele veld
  • onderzoek en projecten in het culturele veld uitvoeren/aansturen
  • partijen in het culturele veld met elkaar in contact brengen
  • dwarsverbanden met andere sectoren bewerkstelligen
  • beleidsadviseur zijn op het gebied van cultuur in de gemeente
  • samenwerken met cultuurmakelaars in andere gemeentes

Met dit idee zou een sterke basis gelegd kunnen worden voor een duurzaam cultureel netwerk in de provincie Groningen, met als doel om cultuur te behouden, te bevorderen en te gebruiken als middel voor verbetering op andere beleidsterreinen. Door krachten in de cultuursector te bundelen kan optimaal gebruik gemaakt worden van middelen, en kunnen kosten gespaard worden. Ook vergroot het de mogelijkheden voor gemeentes in het ommeland om zich zelfstandig te ontwikkelen op het gebied van cultuur.

Sommige gemeentes hebben al een vergelijkbare functionaris. Ook bestaan er andere initiatieven om cultuur te stimuleren, waaronder verschillende cultuurplatforms. Een cultuurmakelaar kan ook aan deze initiatieven een nieuwe impuls geven. Er zijn genoeg aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan!

Een mooi uitgangspunt voor cultuurmakelaars, is dat van de Cittaslow-beweging waar de gemeente Westerwolde (de enige Cittaslow-gemeente in Groningen) bij aangesloten is. In het kort houdt dit in: Innovatie niet voorbij laten gaan aan de eigen identiteit en cultuurhistorie van een streek, maar juist haar unieke eigenschappen inzetten als basis voor vooruitgang en leefbaarheid.