7 Idee van: Toine Fennis Publicatiedatum: 01 april 2020

Netwerk Circulaire Werkplaatsen en Hubs

NederlandCirculair 2050 is een Nationaal beleidsplan wat stelt dat producten in 2030 50% circulair moeten zijn en in 2050 100% herbruikbaar of gerecycled en duurzaam.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf

We moeten kennis opdoen met productontwikkeling en dit kan vele kansen bieden voor Groningen en Noord-Nederland. In samenwerking met de Innovatiewerkplaatsen en de gebiedscooperaties zouden materialen hubs (zie Madaster Thomas Rau) en (creatieve) hergebruik werkplaatsen of depots voor producten of zelf bouwmaterialen kunnen ontstaan zoals Buurman.

https://www.madaster.com/nl/over-ons/waarom-materialenpaspoort

https://www.buurman.in/wat-is-buurman

Voordelen zijn impuls voor de regio, creeert arbeidsplaatsen en stimuleert veerkracht met leer-werkprocessen en ervaringsplaatsen voor een leven lang leren waar betekenisvol gemaakt kan worden. De hubs worden verzamelplaatsen voor ondernemers die reststromen (nu nog afval) hebben en die deze willen gebruiken. Er zijn al voorbeelden beschikbaar. Het is een keuze om dit integraal in te gaan zetten samen met ondernemers, scholen en bewonersinitiatieven die allemaal gebruik kunnen maken van het circulaire ecosysteem.