59 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 18 maart 2020

De Nedersaksenlijn, een spoorlijn die verbindt !

De Nedersaksenlijn is een rechtstreekse treinverbinding tussen de universiteitssteden Groningen en Enschede via de nog ontbrekende schakel tussen Emmen en Stadskanaal. De Stichting Nedersaksenlijn is opgericht door ondernemers in Oost-Groningen. Het doel is groter dan alleen het ontbrekende stuk spoorlijn te realiseren. Het gaat hierbij vooral om de leefbaarheid in al zijn facetten voor een groot deel van Groningen te verbeteren.

 

We doen dit mede omdat we als ondernemers in de regio Oost-Groningen aan den lijve ervaren hoe de jeugd, onze toekomstige werknemers maar vooral ook inwoners, naar dit gebied kijken en ervaren. Dik 2 uur enkele reistijd vanuit bijvoorbeeld Ter Apel naar Groningen is anno 2020 voor een scholier vanuit Ter Apel gekkenwerk, de praktijk is minimaal 4,5 uur reistijd per dag. Omgekeerd is het voor werknemers bijna onmogelijk om met het openbaar vervoer te reizen. We zien daarnaast de problemen die de grote steden ervaren met verkeersopstoppingen en een herverdeling van zorglocaties in onze regio.

 

Maar we zien zeker ook kansen, goed en snel openbaar vervoer kan een bijdrage leveren dat de ontwikkeling krimp omslaat in groei. De Nedersaksenlijn zal een grote stimulans zijn voor het versterken van de economische structuur en de leefbaarheid van het hele gebied. Wij begrijpen dat het budget wat beschikbaar is in dit Toukomst-project niet toereikend is om een spoorlijn aan te leggen. Voordat het spoor er ligt zijn we tenminste 10 jaar verder vanaf nu. Het is nu echter wel van groot belang om dit project onder de aandacht te brengen en te houden van iedereen (= inwoners, industrie en overheden.).

 

De Nedersaksenlijn verbindt, letterlijk maar ook figuurlijk! Naast alle onderzoeken die uitgevoerd zullen worden ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn, willen we als stichting steviger aan de slag met een kansenverkennings-project om de mobiliteit ingrijpend te veranderen. Inwoners en ondernemers worden nauw betrokken om zoveel mogelijk koppelkansen tussen de spoorlijn en andere projecten zichtbaar te maken. Hiervoor is een sterk netwerk met ondernemers- en dorpsverenigingen, scholen en kennisinstellingen en overheidsorganisaties nodig. Om dit te realiseren hebben we de hulp van Toukomst nodig om zo de Nedersaksenlijn tot een groot succes te maken!