179 Idee van: Henriette Davelaar Publicatiedatum: 07 februari 2020

Nationaal park in Oost-Groningen

Daar sta je ineens, middenin natuurpark van Nederland: Nationaal Park Oldambt. Een plek vol verborgen schoonheid. Hier ervaar je pas wat stilte is. De horizon reikt zover je ogen kunnen kijken. Zie je het al voor je?

Bundel en versterk wat we al hebben
De kracht zit het in het bundelen en versterken wat we al hebben. We hebben al drie natuurgebieden die (bijna) tegen elkaar aanliggen. Reiderwolde, Tjamme en Bos Kromme Elleboog. Eventueel kan de verbinding met het Oldambtmeer gezocht worden.

Het Nationale Park Oldambt richt zich op:
• bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap
• natuurgerichte recreatie
• educatie en voorlichting
• onderzoek

Natuur
Nationaal Park Oldambt heeft een fraai landschap en bijzondere planten- en dierensoorten. Het vormt een staalkaart van de natuur in Nederland. In dit park zijn de bijzonderheden van de Groningse natuur terug te vinden. Er zijn: bossen, polderlandschap, laagveen, grasvelden, stuwwallen, kolken en vennen.  Bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers en otters vinden hun plek in ons Nationaal Park.

Natuurgerichte recreatie
Een Nationaal Park is er voor het publiek. Verschillende partijen zorgen samen voor activiteiten op het gebied van natuurgerichte recreatie en educatie. Het park kent volop wandel- en fietspaden, kanoroutes, observatiehutten, uitkijkposten, blote voeten pad, bankjes, bewegwijzeringen, recreatiekaarten en informatiepanelen. Het Nationaal Park Oldambt heeft ook een route die geschikt is voor minder validen. Recreanten kunnen het park op eigen gelegenheid bezoeken, of deelnemen aan begeleide excursies. De activiteiten mogen niet de natuur verstoren.

Educatie en voorlichting
Educatie en voorlichting zijn belangrijke peilers voor natuurbeleving, draagvlak en betrokkenheid bij Nationale Park Oldambt. Het park heeft één bezoekerscentra. In woord en beeld wordt daar informatie verstrekt over de natuurwaarden van het park. Een bezoekerscentrum biedt cursussen, wisselende activiteiten en speciale projecten aan voor scholieren of omwonenden. Het bezoekerscentrum kan het vertrekpunt vormen voor wandelingen en begeleide excursies.

Onderzoek
Onderzoek is een belangrijk ondersteunend middel voor het beheer. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van beheersmaatregelen, de ontwikkelingen in de populaties van planten en dieren, en de effecten van recreatie. Doel van het onderzoek is onder meer het optimaliseren van het beheer en het beperken van de schade aan de natuur door recreatie.

Stem op Nationaal Park Oldambt
Even weg van werk en stress. Opladen doe je in Nationaal Park Oldambt. Hier is het ’s nachts nog echt donker. Je vindt er stilte, rust en ruimte. Rust en ruimte voor de natuur in kwetsbare gebied. Extra ruimte om te wandelen, te fietsen of op een andere manier te genieten van de natuur. Dat is wat natuurbeheerders, grondeigenaren, overheden en ondernemers voor ogen moeten hebben met de oprichting van het Nationaal Park Oldambt