19 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 18 maart 2020

Nationaal Landschap 6.0: Middag-Humsterland

Nationaal Landschap 6.0: Middag-Humsterland

In de Gebiedsraad Middag-Humsterland komen inwoners vanuit zeer diverse aandachtsgebieden samen. De raad is de motor van innovatieve projecten met betrekking tot het landschap van één van de oudste cultuurlandschappen van Europa. Het landschap is al eeuwenlang in ontwikkeling met als resultaat een waanzinnig mooi landschap vol authentieke belevingen door de grootse openheid met kleinschalige verkaveling, karakteristieke wierden en kronkelsloten. En tegelijkertijd is het een functioneel landschap waarin gewoond en gewerkt wordt.

We staan op een kantelpunt naar het creëren van een nieuwe tijdlaag in het landschap: het Nationaal Landschap 6.0. Hoe gaan we om met de energietransitie? Met de landbouwtransitie? De klimaatverandering? En met alle andere grote maatschappelijke opgaven waarbij behoud van landschap geen stap terug in de tijd betekent, maar juist vraagt om goed ontwerp en slimme inzet van de nieuwste technieken.

Eind 2019 is de Gebiedsraad Middag-Humsterland opgericht, waarin een vertegenwoordiging namens de ondernemers, dorpsverenigingen, betrokken inwoners en experts werkt aan een langetermijnvisie en daaraan gekoppelde projecten die ten goede komen van het landschap en tegelijkertijd nieuwe, duurzame economische activiteit ontplooit. Een voorbeeld daarvan is het project “sustainable landscapes”, waarin samen gewerkt wordt met de RuG en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Naast natuurinclusieve landbouw gaan projecten over landschapsontwerp, regiomarketing, bereikbaarheid, duurzaam vervoer en onderwijs.

Door leerlingen en studenten mee te laten werken komt een wederzijdse kennisstroom op gang, dit gebeurt  in de Innovatiewerkplaats Middag-Humsterland.

Het idee

Inwoners, ondernemers en overheid als gelijkwaardige partners in behoud en ontwikkeling van het landschap en de ruimtelijke kwaliteit in de Gebiedsraad Middag-Humsterland.

Onafhankelijk van politiek kan juist een raad van bewoners zich sterk maken voor het behoud van de kwaliteiten en regie op de veranderingen in het landschap voeren, zodat generaties na ons nog steeds kunnen genieten van dit bijzondere wierdenlandschap.

 

Voor de Toukomst

Dit spannende, innovatieve traject wordt gebouwd door de Gebiedsraad. Deze raad draait nu volledig op de vrijwillige kracht van de inwoners, ondernemers en betrokken experts, het ontbreekt nu nog aan financiering om echte stappen te  zetten.

Daarom een oproep voor financiering van deze nieuwe vorm van samenwerken en besturen, zodat de gebiedsraad de motor achter innovatieve initiatieven en projecten kan zijn en blijven.

Als deze aanpak slaagt in een gebied met zulke hoge waarden als het Middag-Humsterland, dan kan de werkwijze ook elders in de provincie toegepast worden. Deze werkwijze past daarbij volledig in de aanpak van nieuwe omgevingsvisies.

www.middaghumsterland.info