12 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 28 februari 2020

Nationaal Landbouw Museum

De landbouw in Nederland staat onder druk door verschillende maatschappelijke opgaven: klimaat, energietransitie, biodiversiteit. Tegelijkertijd kent Nederland als tweede exportland van agrarische producten een lange traditie van vernieuwing, innovatie en ondernemende boeren. We zijn wereldwijd bekend om onze tulpen, aardappelen, kaas én de landbouwuniversiteit. Dat vraagt om een Nationaal Landbouw Museum, met oog voor heden, verleden en toekomst van de landbouw. Onze provincie is daarvoor dé plek!

Groningen is al duizenden jaren een agrarische provincie, 90% van het landschap is agrarisch landschap. Binnen de provincie zijn veel verschillende soorten landbouwbedrijven en landschapstypen verenigd: wierdenlandschap, Oldambt, klei, veen, zand, kleinschalige en grootschalige landschappen. Veel agrarische innovaties vinden hun oorsprong in de Groningse landbouw. Laat Nederlanders en geïnteresseerde buitenlanders naar Groningen komen om te leren over de landbouwgeschiedenis en de landbouwtoekomst.

Wij zien een provincie voor ons waar bezoekers een positief gevoel krijgen bij landbouw en boeren, een provincie die bijdraagt aan oplossingen voor de toekomst van de landbouw in Nederland en daar buiten. Waar plaats is voor leren van de geschiedenis en experimenteren met vernieuwende vormen van landbouw voor de toekomst, met behoud van het prachtige landschap. Hier kun je terecht voor inspiratie op brede schaal: zilte landbouw, natuur/landschapsinclusieve landbouw, zelfvoorziening, graanrepubliek, oude rassen fruit en landbouwhuisdieren, lokale afzetmartken, WWOOFing, agrotoerisme, landschapsinclusief bouwen, etc. Bezoekers bewonderen het oudste cultuurlandschap van Nederland, de prachtige boerderijen, agrarisch industrieel erfgoed en genieten van de bekende rust en ruimte. Men kan meewerken, kijken, ervaring uitwisselen, kennis op doen, debatteren, workshops volgen en onderzoek doen.

Centraal in de provincie staat het Nationaal Landbouw Museum. Hier wordt het agrarische verhaal van Nederland direct verbonden met de landbouwpraktijk in Groningen. Er wordt samenwerking gezocht met bijvoorbeeld bestaande musea, boeren en kennisinstellingen. In het museum komen onderwerpen aan bod als:

De geschiedenis van de landbouw in Groningen
• Landbouw in de prehistorie en specifiek de wierdentijd
• Graanrepubliek, grootschalige akkerbouw, strokarton
• Veenontginning en teelt van boekweit
• Stadslandbouw
• Kunst (van o.a. De Ploeg)

Geschiedenis van de landbouw in heel Nederland
• Eerste landbouwers in Nederland
• Intensivering landbouw, ruilverkaveling
• Tulpen/bloemen
• Kassenteelt
• Zuivel
• Landbouw gerelateerde kunst
• Voeding
• Nieuwste bevindingen/toekomst van landbouw
• Wisseltentoonstellingen
• Congrescentrum
• Excursie, workshop en lezingenprogramma
• Onderzoek door Terra, Van Hall-Larenstein en Wageningen Universiteit
• Voorstellingen/festivals gerelateerd aan landbouw

Voordelen
• Economische impuls voor de hele provincie
• Meer voorzieningen op het platteland die door iedereen te gebruiken zijn
• Toerisme inkomsten
• Impuls landbouwsector waarmee ook het landschap kan worden ondersteund
• Kennis vergroting, nauwe samenwerking met Terra, Van Hall Larenstein en misschien een dependance van Wageningen Universiteit
• Gezondere levensstijl door o.a. gezonde voeding van eigen bodem
• Het verhaal van Nederland als agrarisch land verdient het verteld te worden, op een moderne manier, binnen de actuele context