35 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 februari 2020

Naar een toekomst zonder armoede

Door een vorm van een basisinkomen in te voeren in de provincie Groningen, kunnen we de keuzevrijheid van mensen vergroten. Dit heeft positieve effecten op het geluksgevoel, vermindert stress en bevordert de gezondheid. Kinderen die nu opgroeien in armoede krijgen hierdoor een veel beter toekomstperspectief.

In de provincie Groningen leven ongeveer 10.000 kinderen in armoede. Als we met een vorm van basisloon hier iets aan zouden kunnen doen, levert het gelukkiger en gezondere kinderen en ouders op. En het verdient zich makkelijk terug in minder criminaliteit, betere opleidingen en een betere gezondheid.

Zie: vereniging basisinkomen en de correspondent (o.a. Rutger Bregman)