3 Idee van: Gerrit Rotman Publicatiedatum: 20 februari 2020

Myfutureplaza

Ontdek jouw talenten om de juiste beroepskeuze te kunnen maken.

Myfutureplaza is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van tien tot zestien jaar. Myfutureplaza laat kinderen op interactieve wijze in gamevorm een kijkje nemen in bedrijven, instellingen en overheden, doet een appèl op hun talentontwikkeling en draagt bij aan een bewuste beroepskeuze.

De vraag die Myfutureplaza bezighoudt, is: “Wat wil jij doen, wanneer je groot bent?”

Het idee is bedacht door Gerrit Rotman en Bastiaan Pieterse. Er is een technisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het verbinden van talent, werk en leren om de bedrijfsactiviteiten op lokaal en regionaal niveau te versterken en nieuwe bedrijfsinitiatieven mogelijk te maken.