26 Idee van: Sportverenigingen Wildervank Publicatiedatum: 31 maart 2020

Multi (sport)accommodatie met brede functie

Samenwerken verenigingen
Samenwerking van verenigingen zorgt ervoor dat het sport en beweegaanbod in krimpgebieden geborgd blijft. Tegelijk willen we maatschappelijke functies toevoegen aan dit multifunctionele centrum, zodat de leefbaarheid in krimpgebieden verder ontwikkelen en in stand houden. We werken in dezelfde accommodatie en delen de faciliteiten.

Organisatiestructuur
In de nieuwe opzet gaan wij back 2 basic. De uitvoerende taken worden verricht door de leden vertegenwoordigd in commissies. Het bestuur gaat zich hoofdzakelijk bezig houden met besturen. Op deze manier lossen we veel bestuurs- vrijwilligersproblemen op en maken een organisatie die klaar is voor de “Toukomst”.

Multisport aanbod
We denken dat kinderen niet per se geschikt zijn voor 1 sport. Wij geloven in multisporten. Kinderen vinden veel meer sporten leuk en moeten in aanraking kunnen komen met veel meer verschillende sporten. In ons idee heeft het Athletic Skills Model een centrale rol.

Energie neutrale accommodatie
Alle verouderde verenigingsaccommodaties en buurthuizen zijn slecht geïsoleerd. Ze hebben allemaal steeds hogere energienota’s. In ons idee bouwen een energie neutrale accommodatie in het midden van het sportpark, zodat we het sportaanbod ook in de “Toukomst” betaalbaar kunnen blijven houden.

Inclusief sporten en topsport
Naast het reguliere aanbod van sport gaan we in ons centrum aanbod organiseren voor G-sport en bekijken we de mogelijkheden binnen de multi sporten voor de stap naar topsport. Inclusief sporten en topsport heeft in onze accommmodatie een plek in de “Toukomst” van Groningen.

Naschools aanbod/ basisonderwijs/andere partijen
Wat ons betreft zorgen we ook dat het onderwijs en andere partijen ook een rol aan de tafel hebben. In ons ideaalplaatje zorgen we samen met het onderwijs dat de eindtijden van basisscholen gesynchroniseerd worden en we een centraal sport/ cultuur aanbod aanbieden. Andere partijen kunnen hierin verregaand samenwerken.

Buurthuisfunctie geïntegreerd in ons centrum
We zorgen ervoor dat er tevens ruimte in onze accommodatie is voor het lokale buurthuis. In het lokale buurthuis moet behoorlijk geïnvesteerd worden. Wat ons betreft kan dit buurthuis en de maatschappelijk functies die het vervult heel goed een plek krijgen in onze nieuwe accommodatie.

Conclusie
Al met al denken we met onze visie op multisporten, ons idee van een Multi sportcentrum in het midden van onze sportaccommodatie met daaraan toegevoegd alle maatschappelijke en commerciële functies een goede invulling te geven aan de leefbaarheid van Veendam. We denken 20 jaar vooruit en denken door onze krachten te bundelen een antwoord te hebben op brede maatschappelijke vraagstukken. Daarmee borgen we de “Toukomstige” leefbaarheid in krimpgebieden.

Voor ons volledig uitgewerkt plan klik hier.