130 Idee van: Stichting Move Publicatiedatum: 14 maart 2020

Move: kansengelijkheid en talentontwikkeling

Groningen stikt van het talent! Maar helaas wordt niet al dat talent optimaal benut… Alle jongeren verdienen dezelfde kansen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien. Studenten zetten samen met kinderen en VMBO-leerlingen uit minderbedeelde wijken een maatschappelijk project op. Er ontstaat hierdoor meer binding tussen stadjers, studenten en kinderen, en de kinderen ontdekken wat ze waard zijn. Win Win!

Bij Stichting Move willen we met de basisschoolprojecten van Move, Move Your World en het Talent Traineeship de kansen van jongeren met minder voorsprong dan hun leeftijdsgenootjes vergroten. Met de onderstaande projecten, die met behulp van lokale partners en -onderwijsinstellingen worden uitgevoerd, bereiken we jongeren van 10 tot 26 jaar uit de provincie Groningen!

Move-projecten in het primair onderwijs
In de basisschoolprojecten van Stichting Move wordt een klas uit een minderbedeelde wijk gekoppeld aan studenten. De kinderen bedenken en realiseren met hulp van de studenten een maatschappelijk project om hun eigen buurt te verbeteren. Ze organiseren bijvoorbeeld een culturele eetmarkt voor buurtbewoners, maken een kunstwerk in de wijk of doen een zwerfvuilopruimactie.

Move-projecten stimuleren talentontwikkeling en maatschappelijke participatie. Tijdens het project leren kinderen en studenten elkaars leefwereld en hun omgeving beter kennen, waardoor hun perspectief verbreed wordt. Daarmee leveren we niet alleen een positieve bijdrage aan de kansengelijkheid van Groningse basisschoolleerlingen, we helpen ook mee om de tweedeling in de maatschappij tussen groepen van verschillende sociale en culturele achtergrond tegen te gaan.

Move your world 
Move Your World is gericht op burgerschapsvorming speciaal voor de onderbouw van het VMBO. Met Move Your World spelen we in op de zelfredzaamheid van jongeren. Onder leiding van onze trainers bedenken de jongeren zelf welke actie ze willen gaan uitvoeren voor hun omgeving. Ze delen bijvoorbeeld complimentjes uit, spelen spelletjes met kinderen in het ziekenhuis of organiseren een voetbaltoernooi voor vluchtelingen in het AZC.

Doordat jongeren verantwoordelijkheid krijgen over het gehele proces is het succesgevoel achteraf extra groot waardoor het zelfvertrouwen groeit. Jongeren op het VMBO voelen zich veelal niet gewaardeerd, ze hebben last van een laag zelfbeeld en voelen druk om door te groeien naar een hoger niveau. Met Move your world laten we jongeren ervaren dat zij talenten hebben die ertoe doen, en ziet de omgeving wat leerlingen op het VMBO in hun mars hebben!

Talent Traineeship 
De overgang van het VMBO naar het MBO is één van de momenten waarop veel jongeren uitvallen. De uitval op MBO-niveau 1 is vaak meer dan 25 procent, waardoor de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden verkleind. De jongeren die dreigen uit te vallen uit het onderwijs hebben vaak geen juiste keuze voor een opleiding of beroep gemaakt.

De oorzaak van de verkeerde keuze kan liggen aan te weinig inzicht in eigen talenten. Dit struikelblok pakken we aan in het Talent Traineeship. Jongeren ontdekken hun talenten en oefenen met nieuw ontdekte vaardigheden. De jongeren koppelen dit aan hun dromen over hun (arbeids)toekomst en ontvangen hierbij coaching voor verdere verdieping. Talent Traineeship is er voor jongeren uit VMBO jaar 3 en 4 en sluit aan op Move your world voor VMBO jaar 1 en 2.