3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 01 maart 2020

Met de energiecoach naar een duurzaam Westerlee

De komende jaren staan we in Westerlee voor een grote opgave: de energietransitie. Er is veel informatie voorhanden, maar niet alle informatie is objectief. Mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen bij het verduurzamen van hun woning. Een onafhankelijke, deskundige, energiecoach (m/v), actief aanwezig in het dorp en vergelijkbaar met een dorps-ondersteuner, kan invulling geven aan de energietransitie.

De energiecoach kan objectieve voorlichting geven aan woningeigenaren. De voor- en nadelen van de diverse oplossingen laten zien, kostenberekeningen en de weg naar subsidies en leningen aangeven. Daarnaast kan hij in ons dorp voorlichtingscampagnes opzetten en collectieve inkoop van bijvoorbeeld  isolatievoorzieningen, zonnepanelen, energie-inkoop en warmtepompen. De energiecoach krijgt als taak om zoveel mogelijk woningen energiezuinig en duurzaam te maken.

Een dergelijk project begint met het aanstellen van een energiecoach. De energiecoach kan daarbij worden ondersteund door de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee voor het opstellen van een projectplan. De eerste taak die de energiecoach zal krijgen, is een huis-aan-huis enquête in Westerlee. Daarin wordt gevraagd naar de staat van de energie- en kostenbesparende maatregelen die al genomen zijn en waar behoeftes liggen op dit vlak.

Belangrijk bij een dergelijk project is de communicatie. Daarvoor dienen alle mogelijke communicatiemiddelen te worden gebruikt. Met de verkregen informatie uit de enquête kan de energie coach een plan van aanpak opstellen. Naar welke maatregelen is de grootste vraag en op welke manier levert een dergelijke maatregel het meeste rendement op voor de inwoners?

Belangrijk is dat de kosten van de maatregelen betaald kunnen worden uit de opbrengsten (lagere energiekosten). Daarvoor dienen gunstige voorwaarden te zijn voor leningen die via bijvoorbeeld de gemeente verstrekt worden. Ook mensen met een uitkering of een laag inkomen moeten mee kunnen doen met de energietransitie.

Na de enquête komt de energiecoach met een voorstel voor een collectieve uitvoering van de maatregel en gaat met leveranciers aan de gang voor de beste aanbieding (of meerdere aanbieders, waarbij inwoners zelf kunnen kiezen). Ook kan de energiecoach de mogelijkheden voor één of meer elektrische deelauto’s in ons dorp onderzoeken en bij voldoende belangstelling realiseren.

Gedurende het project worden alle mogelijkheden van de energietransitie opgepakt door de energiecoach. Van woningisolatie tot elektrisch rijden (inclusief de aanschaf van laadpalen). Daarnaast onderzoekt hij (of laat dat doen) de mogelijkheid voor het opwekken van groen gas bij de boeren bedrijven in ons dorp).

Naast een doelstelling in de energietransitie levert een dergelijke aanpak ook een bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp. Mensen werken gezamenlijk aan een doel. Het project kan gekopieerd worden naar andere dorpen en wellicht gelijktijdig uitgevoerd. Met 600 woningen in Westerlee zal de energiecoach bij ons geen dagtaak hebben, is de verwachting.

Dit plan is bedacht door de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee en geeft invulling aan de duurzaamheidsparagraaf van onze dorpsvisie.