40 Idee van: Marjon Edzes-Posthumus Publicatiedatum: 13 januari 2020

Meer Follies in Midden-Groningen

Groningen is prachtig. Maar op veel plaatsen is het ook heel leeg en vaak kun je geen koffie krijgen en is er bijvoorbeeld geen toilet. Daarom zou ik opdrachten willen verstrekken (aan jonge makers) om Follies te ontwerpen die zo schitterend zijn, dat iedereen (ook mensen uit het buitenland) er naartoe wil.

De Follies zijn architectonisch van topkwaliteit. En ze hebben allemaal een zitgelegenheid uit de wind, een zonnepaneel op het dak zodat je thee kunt zetten en mensen kunnen er gebruikmaken van een composttoilet (ergens verstopt in het gebouwtje).

Het idee sluit aan op het Follie-project van het landgoed Fraeylemaborg. Daar zijn 10 Follies gerealiseerd om het Engelse landschapspark aantrekkelijker te maken. Dit project is een succes. Op dit succes en de bij Fraeylema aanwezige kennis kan worden voortgebouwd.

Marketing Midden-Groningen is partner in dit project.