2 Idee van: Matti Blok Publicatiedatum: 23 maart 2020

Meedoun in de digitale samenleving!

Wij willen Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde provincie van Nederland maken. Dat is een ambitieuze, maar ook een noodzakelijke doelstelling. Als we niets doen, ontstaat er namelijk een tweedeling in de samenleving: tussen mensen die wel kunnen participeren in de digitale samenleving en zij die niet mee kunnen. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, gaan we ervoor zorgen dat iedere burger digitaal zelfredzaam is, snapt hoe ICT en digitale media werken, en hoe je hier (verstandig) mee om kunt gaan.

De Digital Literacy Coalition (www.digital-literacy.nl) is een samenwerking tussen negentien partijen uit bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, zorg en overheid. We verwezenlijken onze doelstelling door concrete projecten en activiteiten ter bevordering van digitale geletterdheid te organiseren. Daarnaast onderzoeken we wat wel en wat niet werkt. Samen verzamelen we zo kennis over hoe mensen digitale kennis en vaardigheden ontwikkelen, over het gebruik en de impact van nieuwe technologieën op hun dagelijks leven, en de rol van digitale geletterdheid bij het bevorderen van maatschappelijke participatie. Op basis hiervan ontwikkelen we effectieve tools, strategieën en methodes. Door nauw samen te werken, zorgen we er voor dat iedere Groninger op korte termijn digitaal geletterd is.

We willen een aantal proeftuinen starten op verschillende plaatsen in Groningen. We doen dat in samenwerking met lokale partners zoals gemeenten, dorpshuizen, scholen, zorgcentra, bedrijven, kinderopvang, buurten en verenigingen. In deze proeftuinen experimenteren we met het vergroten van de digitale geletterdheid van Groningers in verschillende maatschappelijke domeinen. We openen bijvoorbeeld proeftuinen rond werk, zorg, onderwijs en burgerschap. De tools, strategieën en methodes die we in de proeftuinen ontwikkelen, rollen we samen met de partners uit in de rest van de provincie. Zo zorgen we ervoor dat Groningers mee kunnen op de arbeidsmarkt, eenzaamheid afneemt, sociale participatie wordt vergroot en toegang tot online zorg en voorzieningen worden gegarandeerd.