9 Idee van: Markant Westernieland Publicatiedatum: 17 maart 2020

Markant Hogeland (pilotproject Westernieland)

Creëer fraaie dorpsentrees als visitekaartje voor de markante kern(-en) van Het Hogeland: maak ze aantrekkelijk en uitnodigend, verkeersveilig, informatief (over de rijke geschiedenis, het landschap, de bewoners, de cultuur en de economie) en duurzaam met bijvoorbeeld een permanente voorziening voor vlag en kerstverlichting.

Het idee is bedoeld om:

1. Het toeristisch imago van Het Hogeland (nu nog te onbekend en daardoor onbemind) te bevorderen;

2. Westernieland als markante kern aantrekkelijker en beter bekend te maken;

3. De betrokkenheid van bewoners bij hun leefgebied te bevorderen;

4. Specifieke wensen en knelpunten in één samenhangend plan op te pakken.

Het idee kreeg de meeste stemmen tijdens een door het Dorpshuis Diekstaal en Dorpsbelangen Westernieland georganiseerde bewonersavond op 26 februari jongstleden.

Westernieland vormt de pilot van het project Markant Hogeland. In dit project krijgen alle kernen binnen de gemeente Het Hogeland een aantrekkelijke, uitnodigende, verkeersveilige, informatieve en duurzame dorpsentree. De dorpsentrees worden daarmee het visitekaartje van de kernen en geven de bezoekers informatie over onder andere de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de ontwikkeling van de bewoning, de economische factoren, cultuur en andere wetenswaardigheden.

Bovendien kun je op Het Hogeland ver kijken, maar moet je ook letterlijk en figuurlijk verder kijken om meer te zien. De bezoekers van de dorpsentree krijgen daarbij ter plekke hulp via een aanbod van moderne gebruiksvriendelijke analoge en digitale gebiedsinformatie. Daarmee zien en ervaren ze zelf dat Het Hogeland niet kaal en leeg is, maar juist rijk aan invulling en beleving. Met als kernkwaliteiten: rust, ruimte, duisternis en gezonde lucht. De informatie kan voor een belangrijk deel door de dorpsbewoners zelf worden beheerd (en daarmee actueel worden gehouden). Dit bevordert de betrokkenheid van de bewoners bij de presentatie van hun leefgebied, het gebied waar ze trots op zijn, maar dit nu nog zo weinig uitdragen. Voor de bezoekers draagt het bij aan het leren lezen van het landschap.

Zoals gezegd: elk dorp kan specifieke wensen en knelpunten in de integrale aanpak van de dorpsentrees meenemen. Voor Westernieland zijn dat bij de oostelijke entree:

  • Betere en veilige ontsluiting van de haven door het creëren van zichtlijnen vanaf de Dirk Wierengastraat en de aanleg van een veilig voetpad vanaf de Dirk Wierengastraat naar de haven;
  • Het versterken van het culturele en bijzondere karakter van Westernieland door het plaatsen van een markant kunstwerk dat de specifieke historie van het gebied (landaanwinning, strijd tegen het water) en karakter (wijds, stoer) verbeeldt. Daarmee krijgt Westernieland voor het eerst kunst in de openbare ruimte in dit kunstminnende dorp waar veel kunstenaars wonen.

De oostelijke en westelijke dorpsentrees in Westernieland krijgen een permanente duurzame voorziening voor kerstverlichting die tevens als vlaggenmast voor de vlag van Westernieland kan dienen. De entrees krijgen daarmee extra accenten en stralen een warm welkom uit voor iedereen die het dorp inrijdt.