30 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 17 februari 2020

Maakindustrie in de regio

Nederland blijkt te afhankelijk van andere landen op diverse gebieden, bijvoorbeeld medicijnenproductie. Zorg dat de maak-industrie weer naar Nederland komt en probeer dit in Noord-Oost Nederland te situeren.

Maakindustrie is onmiskenbaar verbonden aan arbeid. Niet alleen voor hoog opgeleiden, maar ook mensen die graag en hard willen werken. Als er in een regio weer veel werk beschikbaar is, trekt dat mensen en bevordert het de leefbaarheid in de regio. Als mensen weer een fatsoenlijk inkomen krijgen, gaat het geld weer rollen in de regio en leeft het hele gebied weer op.

Onze regering zou moeten onderzoeken van welke producten we minder afhankelijk willen zijn van het buitenland. Hier start de actie.