2 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 26 maart 2020

Maak van monumenten musea

U vraagt uit de bevolking en voorstel nu hier een idee van mij.

In de provincie Groningen staan veel grote gebouwen die de status hebben van monument of rijksmonument. In deze gebouwen (kerk, boerderij, molen, scholen) is vaak veel ruimte. Deze panden staan leeg of worden slechts een enkele keer gebruikt.

Richt deze monumenten in als museum.

Voor de de te tentoonstellende goederen kunnen we denken aan de vele particuliere verzamelingen die in de provincie liggen maar ook die er landelijk zijn.

Nu kunnen we maar al te vaak lezen dat wanneer de eigenaar te oud wordt of overlijd de verzameling door familie/erfgenamen wordt verkocht waardoor bijzondere collecties verdwijnen. Dus wanneer zich er in noorden of zelfs landelijk interessante collecties worden aangeboden, zouden die kunnen worden overgenomen (koop/schenking) en dan in de vaak leegstaande monumenten worden ondergebracht. Misschien ook goederen die nog nog verborgen liggen in de vele depots van de musea kunnen in de leegstaande panden worden ondergebracht. Nu gaat het niet alleen om het bijeen houden van de verzamelingen maar vooral de aantrekkingskracht die hiervan kan uitgaan.

Hoe meer en hoe diverse de tentoonstellingen in musea liggen, hoe groter de aantrekkingskracht van het noorden wordt. Bezoekers, toeristen en inwoners van de hele provincie kunnen er van profiteren. Voor het bemensen kan men denken aan (vreselijke term) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Dus meerdere goede doelstellingen:

  • Een bestemming voor de monumenten
  • Bijeen houden van collecties
  • De provincie positief in beeld brengen bij bewoners en toerisme
  • Werkgelegenheid