0 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 06 mei 2020

Maak van de Graansilo een Graanmuseum

G R A A N M U S E U M

Graansilo wordt Graanmuseum:
Onze cultuur begon toen we op rij leerden ploegen en zaaien. Toen ontstond grondbezit en gingen we
ons vestigen. Als je voor die transitie een rijpe appel aan een boom zag, dan was die van jou, plukte je
na die transitie nietsvermoedend een rijpe appel, dan werd opeens je hand er af gehakt – – – – -.
In Uhr in Mesopotamië werd 5000 jaar geleden al driemaal per dag de graanprijs vastgesteld: – niet zo
verschillend van hoe de beursvloer werkt in onze huidige graanbeurzen!

Er zijn verzamelingen van ploeg-, zaai-, wied-, oogst- en dorsmachines, van handwerk tot
paardenkracht en stoom- en ontbrandingsmotor en verzamelingen van allerhande maalapparatuur,
deegmachines, rijsbakken en broodbakovens door de eeuwen heen, maar er is nog geen Graanmuseum
in Nederland. Nergens wordt nog de geschiedenis van graan en brood getoond in directe relatie met
het ontstaan van onze cultuur.

Waar kan zo een museum beter gevestigd worden dan in een graansilo in de Graanrepubliek?
Vanuit de bakkerij in de Locomotievenloods over het spoor een hoogholt naar de silo/het
Graanmuseum.

De silo meet 15m. x 15m. x 30m. en telt 25 inwendige silo’s van 3m. bij 3m.
Maak vanbinnen tegen een buitenwand aan een trappenhuis van 6m. bij 6m., 4 schachten groot,
installeer als vluchtroutes drie buisglijbaan buitenom het gebouw, om de verdieping een en gebruik
een schacht als liftkoker.

Er resteren dan 20 silo’s. Als we die silo’s in vijf verdiepingen verdelen dan zijn die verdiepingen
ruim 3m. hoog: keldervloer 2 meter boven maaiveld + beneden en boven ruimten 6 meter hoog + 5 x
ruim 3 meter = samen 30 meter.
20 schachten met elk 5 verdiepingen levert een doolhof op van 100 ruimtes van 3m. bij 3m. We
kunnen nu een museum-doolhof maken door 100 gelijke ruimten, elk met zijn eigen graanbelevenis,
met allerlei doorgangen, glijdend, klimmend en met trapjes met elkaar en met het trappenhuis te
verbinden:

– Beneden granen sorteren, dorsen en malen,
– in het museumdoolhof van beneden tot boven de geschiedenis van het graan, parallel aan de
geschiedenis van onze cultuur, met veel doe-dingen, o.a. met apparatuur van toen
– bovenin rondom het grootse uitzicht over Dollard, Eems en landerijen
– hier kunnen we meel naar boven hijsen, er brood van kneden en bakken of er simpelweg poffertjes
en pannenkoeken mee maken
– omdat de beste manier om graan te bewaren alcohol is zou er hier ook plaats ingeruimd kunnen
worden voor een bierbrouwer en een kleine ambachtelijke graanjeneverstokerij