11 Idee van: Simon Senko de Boer Publicatiedatum: 17 februari 2020

Maak het Sterrebos ons Sterrebos

Er wordt hard gewerkt aan de verdiepte aanleg van de Zuidring. Midden jaren ’20 wordt de overkapping ervan deels beplant met bomen. Tussen nu en dan worden in omliggende wijken kinderen geboren die het Zuiderplantsoen zullen leren kennen als hun speelplek. Gemeente: feliciteer de ouders met de geboorte van hun kindje en geef als cadeau een boompje dat tijdens boomplantdag in het jaar van oplevering kan worden geplant. Geef het herstelde Sterrebos aan de toekomstige Groningers!

Mijn idee komt voort uit mijn zorg over klimaatverandering en dat daar – althans gedeeltelijk – iets aan te doen is door bomen te planten. Ik heb begrepen dat er door de overheid 10 miljoen bomen zullen worden geplant. Dat biedt enorme kansen om de abstracte dreiging van klimaatverandering lokaal, in concrete termen bij de Groningers aan te kaarten. Samen bomen en kleine bosschages planten op aansprekende locaties waar tot voor kort bedompte gebouwen, wegen en fabrieken stonden, lucht op en lijkt me inspirerend. Ik ben nog niet zo bekend in Groningen, maar naast de Zuidring, denk ik aan de Suiker Unie-terreinen en het gebied ten zuiden van het Hoofdstation. Er zijn vast nog wel meer gebieden, ook buiten de stad.

Met een jaar of wat zou er eigenlijk geen Groninger meer mogen zijn die niet één, twee of drie boompjes heeft geplant en weet dat hij dat niet voor zichzelf doet, maar voor zijn of haar kinderen en kindskinderen.