4 Idee van: Inge Dekker - Cultuurhistorisch Centrum Oldambt Publicatiedatum: 20 maart 2020

Lutje Geschiedenis Oldambt

Kinderen uit kansarme gezinnen kampen vaak met een negatief beeld van hun leefomgeving. Zet cultuurhistorie in om hun collectief zelfbeeld te verbeteren. Laat jongeren kennis van ouderen vastleggen in bijvoorbeeld korte filmpjes over bijzondere plekken. Zo leren jongeren over hun dorp of stad, onderzoeken en presenteren en wordt geschiedenis bewaard voor de toekomst.

Dit is een idee dat Cultuurhistorisch Centrum Oldambt graag wil uitwerken met onderwijsinstellingen in de regio en met regionale media.

Waar kinderen in de regio in kansarme gezinnen opgroeien heerst vaak de gedachte: Het was niks, het is niks en het zal ook nooit wat worden hier. Weggaan lijkt dan de enige optie om daaraan te ontsnappen. In dit project willen we jongeren bewuster maken van de bijzondere en gevarieerde geschiedenis van hun leefomgeving zodat dit kan bijdragen aan een positiever zelfbeeld. Oost-Groningen is immers grotendeels door mensenhanden geschapen en kent een rijk verleden!

Er zijn veel oudere mensen die veel kennis met zich meedragen over het verleden, maar dit blijft vaak in hun hoofd zitten. Via dit project willen we deze kennis vastleggen, waarbij de jongeren een actieve rol spelen om dit vorm te geven. Bijvoorbeeld door het maken van korte filmpjes over plekken of thema’s die ook uitgezonden kunnen worden op de regionale tv en op YouTube worden geplaatst.

Jongeren leren zo onder meer onderzoeks- en mediavaardigheden en samenwerken. Door hen de verhalen in een nieuwe eigentijdse vorm te laten vertellen ontwikkelen ze meer bewustzijn en binding met hun omgeving.