22 Idee van: Eileen Blackmore / House of Design Publicatiedatum: 14 maart 2020

Lokale waardeketen

In een lokale waardeketen worden de schakels uit de productieketen gekoppeld aan de effecten op het milieu en de maatschappij en daarbij wordt de kracht van de regio ingezet. De waarden die we willen beïnvloeden zijn: afval, biodiversiteit, CO2-uitstoot, trots, werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen.

Lokale waardeketen
House of Design werkt samen met ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, docenten en onderzoekers aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
We werken met wat we noemen een lokaal waardeketenmodel. We noemen het een lokale waardeketen omdat we de schakels uit de productieketen koppelen aan de effecten op het milieu en de maatschappij en we de kracht van de regio inzetten. De waarden die we met het model willen beïnvloeden zijn: afval, biodiversiteit, CO2-uitstoot, trots, werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen.
In de lokale waardeketen is het van belang dat de schakels zich zoveel mogelijk binnen een straal van honderd kilometer bevinden waardoor de impact direct betrekking heeft op de regio.

De lokale waardeketen wordt ingezet om een of meer van de genoemde waarden in de buitenste ring te bereiken via een circulaire maakindustrie. Dit gebeurt door belanghebbenden uit de binnenste cirkels (de schakels) met elkaar te verbinden rondom een product of dienst.

We besteden daarnaast aandacht aan: nieuw eigenaarschap, waarde van het materiaal en prijs van het product.

House of Design heeft voorgaande jaren onderzocht hoe de we de productieketen lokaal kunnen verduurzamen, welke lokale partners hierbij te betrekken en wat er voor nodig is om dit ook realistisch te maken. Per schakel hebben we hiervoor projecten opgezet. De ervaring en kennis die we hebben opgedaan over het belang per schakel en de samenwerking in de keten komen samen in het model.

We denken dat de werking van de lokale waardeketen goed past bij de vraagstukken die er liggen in de regio. Door uit te gaan van lokale kracht en kansen bouwen we aan een circulaire maakindustrie die goed is voor mens, bodem en de lokale economie.

Voor meer informatie over onze projecten zie www.houseofdesign.nl.