30 Idee van: Eileen Blackmore / House of Design Publicatiedatum: 14 maart 2020

Lokale Maakplaats

Een Lokale Maakplaats bestaat uit een netwerk van schakels waarmee we een circulaire maakindustrie willen ontwikkelen, die goed is voor de lokale economie, de mensen perspectief biedt op werk en de bodem gezond maakt. Hierbij gaan we uit van de krachten en de kansen die in Groningen aanwezig zijn.

Lokale Maakplaats
Samen met lokale partners in Bad Nieuweschans, Kloosterburen en Den Andel willen we Lokale Maakplaatsen opzetten in het Waddengebied in Groningen. Een Lokale Maakplaats bestaat uit een netwerk van schakels waarmee we een circulaire maakindustrie ontwikkelen, die goed is voor de lokale economie, de mensen perspectief biedt op werk en de bodem gezond maakt. Hierbij gaan we uit van de kracht en de kansen die in Groningen aanwezig zijn.
De landbouw- en visserijsector is nu voornamelijk gericht op de food & feed-markt. Door dit aan te vullen met een product-markt denken we kansen te creëren voor nieuwe verdienmodellen.

Wat gaan we maken:
a. Circulaire gebruiksvoorwerpen en Groninger souvenirs
Hiervoor halen we ideeën op bij bewoners. Waar ben je trots op, wat wil je weggeven, welke voorwerpen gebruik je dagelijks en zou je lokaal willen laten maken en kopen. We willen Groninger souvenirs maken waar je iets aan hebt. Gebruiksvoorwerpen waarmee we het lokale verhaal kunnen vertellen en zichtbaar maken. De souvenirs worden gemaakt van lokale grondstoffen, door lokale handen. Grondstoffen zijn er genoeg. Denk aan klei, stro, zeewier, algen, slib, hennep, bamboe of hout. En er is materiaal dat we kunnen hergebruiken, zoals plastic en textiel en afval- en reststromen uit de landbouw en visserij.

b. Interieurproducten
We willen onderzoeken welke lokale circulaire alternatieven we kunnen ontwikkelen voor interieurproducten. Samen met ontwerpers gaan we deze vraag ophalen bij bewoners en ondernemers. Welke grondstoffen en productiemogelijkheden zijn aanwezig en wat is er nog nodig. Denk bijvoorbeeld aan interieurproducten voor particulieren, voor bedrijven of voor scholen.
Hierbij gebruiken we een circulair lease-systeem en betrekken we de hele keten om afspraken te maken over eigenaarschap en onderhoud.

Werkwijze
Het project Lokale Maakplaats is een initiatief van House of Design. We werken met een lokaal waardeketenmodel, waarbij we de schakels uit de productieketen koppelen aan de effecten op het milieu en de maatschappij en we de kracht van de regio inzetten. De waarden die we willen beïnvloeden zijn: afval, biodiversiteit, CO2 uitstoot, trots, werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. In de lokale waardeketen is het van belang dat de schakels zich zoveel mogelijk binnen een straal van honderd kilometer bevinden waardoor de impact direct betrekking heeft op de regio.

Voor meer informatie zie www.houseofdesign.nl of de blog: https://lokalemaakplaats.tumblr.com.
De lokale partners: De Graanrepubliek Bad Nieuweschans, Stichting SintJan in Kloosterburen en De Holm in Den Andel.