6 Idee van: Mathijs Niehaus Publicatiedatum: 18 maart 2020

Lokaal Kilo’s Schuiven XL

Lokaal Kilo’s Schuiven XL, het online platform voor vraag en aanbod van regionale producten.

Regionaal voedsel als smeerolie voor de regio
We kunnen een grote impact hebben op onze directe omgeving door het eten van meer regionaal voedsel.  Op weg naar een duurzamere voedselsysteem liggen er veel kansen op regionale schaal. Het eten van regionaal voedsel draagt bij aan een grotere biodiversiteit, betere bodem, een aantrekkelijker landschap, meer lokale arbeid, gezondheid, de leefbaarheid, toegang voor iedereen, de lokale economie en het is ook nog eens erg lekker.

De uitdaging
De afgelopen jaren is dit besef bij meer en meer mensen gekomen en daardoor is vraag naar regionaal voedsel gestegen. Het probleem bij deze groeiende vraag is dat hij niet beantwoord kan worden. Regionaal voedsel is slecht zichtbaar en wordt decentraal en versnipperd aangeboden. Daarom vindt in de praktijk de vraagkant het aanbod vaak niet en weet de aanbodkant niet waar en welke vraag er is naar lokale producten. Dit vraagt om een oplossing.

Lokaal Kilo’s Schuiven
Er zijn reeds meerdere initiatieven op verschillende plekken in de voedselketen ontstaan. Op het gebied van samenbrengen van vraag en aanbod zijn afgelopen jaar aanbieders (boeren en producenten) met de vraagkant (horeca) fysiek bij elkaar gebracht tijdens de Lokaal Kilo’s Schuiven bijeenkomsten. Met succes zijn daar partijen bij elkaar gebracht en heeft dit geleid tot de afname van meer lokale producten. Het nadeel van deze variant is dat je gebonden bent door tijd en plaats. Dit experiment heeft inzicht gegeven in het potentieel en vraagt om een opschaling.

Het platform voor vraag en aanbod van regionale producten
Wij willen daarom een Lokaal Kilo’s Schuiven XL, een onafhankelijk online platform waar de regionale vraag en het regionale aanbod bij elkaar komen en waarin partijen die de logistieke verbinding willen leggen vrij zijn om hun diensten aan te bieden. Een platform dat oplossingen biedt voor consument, horeca, retail, grootverbruikers en voor de boeren.

De perfecte match
Groningen is met haar sterke agrarische en IT sector als geen andere regio geschikt om een slimme online verbinding te leggen tussen de lokale vraag en aanbod.  En kan daarmee een positieve impuls geven aan de regio en een voorbeeld zijn voor vele andere regio’s.

Resultaten:

  • De zichtbaarheid en vindbaarheid van de regionale aanbieders wordt opgelost.
  • Het regionale aanbod wordt beter afgestemd op de regionale vraag.
  • Ontwikkeling van nieuwe lokale activiteiten en afgeleide bedrijvigheid.
  • Slimme, efficiënte en daardoor duurzamere logistiek.
  • Grotere afname volumes van regionale producten en continuïteit  op basis waarvan opschaling en investering mogelijk zijn.

Initiatiefnemers: Ikwilpret, Lokaal Kilo’s Schuiven, Up to Us, DaaromWel