8 Idee van: Harm Frits Korvemaker Publicatiedatum: 10 februari 2020

Leven in een groene, gezonde en recreatieve regio

Het Nieuwe Wonen in een Eastern Health region met een openbaar arboretumdorp en een sterk recreatief/toerisme ontwikkeld cultuurlandschap.

Eastern Health region
1. Bad Nieuweschans is met het bronnenbad een geslaagd concept. Verbreden met:

2. Trips Saltbeach Veendam – zoutmeer inclusief een op het magnesium zout gebaseerde gezondheidscentrum.

2. Air Spa resort – Aan de rand van Blijham een nieuw luchtkuuroord realiseren. Aangetoond is dat de lucht hier, in verhouding tot de rest van het land, schoon is. Een dergelijk kuuroord heeft ongekende mogelijkheden. Zeker in combinatie met het project om van het dorp een openbaar arboretum dorp te maken.

Recreatie/toerisme
A. Kwaliteiten Oldambtmeer door:

B. Realiseer op een bevaarbare afstand een nieuw meer: het “Turfmeer” aan de Pekel Aa. Langs de rand van dit nieuwe meer zullen zich nieuwe recreatie/toeristische bedrijven/ondernemers kunnen vestigen.

C. Realiseer een vaarverbinding tussen de Pekel A en de Westerwolsche Aa. Hiermee krijgt het Turfmeer een goede verbinding met het recreatiegebied Wedderbergen.

D. Maak een vaarverbinding tussen het B.L. Tijdenskanaal en de Ems.

E. Versterken en uitbreiden dag- en verblijfsrecreatie Wedderbergen. Realiseer een groene natuurlijke verbindingzone tussen het huidige recreatiegebied Wedderbergen en het dorp Wedde als uitloopgebied.  Maak het enige oude stuifzandgebied in de Wedderbergen weer open.

Nieuwe Wonen
Z. Autark wonen in een versterkt landschap. Geef mogelijkheden om het gesloten landschap te versterken door landschapswonen toe te staan. Met verplichting, binnen de regels van de NSW. Vernieuwende architectuur.  Zo ontstaan er nieuwe landgoederen in de 21e eeuw.

Y. Gated community. Ontwikkel een ruime landelijke woonwijk voor mensen, die veilig en gecontroleerd willen wonen. Een gated community of hekwerkwijk is een woonwijk waarvan alle in- en uitgangen afgesloten zijn. Iets dergelijks is er nog niet in Nederland.

X. Openbaar arboretumdorp Blijham. Blijham heeft van oudsher de slingertuinen met de bijzondere boombeplanting. Een mooi openbaar park, een groot bos en binnenkort een Palaios arboretum (dit is uniek in Nederland) en een Voedselbos. Deze elementen moeten onderling verbonden worden met bijzondere boomsoorten. Dit kan langs de bestaande wegen, in de particuliere tuinen en op openbare stukken grond. In het Blijhamsterbos zijn er plannen voor een insectenbos en een voederbos. Door de verbijzondering van de bomen ontstaat er als het ware een arboretum dorp. Niet alleen goed voor de inwoners, maar ook voor de toerist en de biodiversiteit.

W. Verbeterde aansluiting A7.