47 Idee van: Matthijs Groot Nibbelink Publicatiedatum: 18 maart 2020

Leefsamen Groningen

We gaan ervoor zorgen dat alle Groningse ouderen in stad en Ommeland langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Dit kan met behulp van slimme sensoren in huis die in verbinding staan met hun naasten, bijvoorbeeld familie, buren en vrienden. Zo kunnen naasten worden gealarmeerd, zodat hulp snel ter plaatse is en er ontstaat meer verbinding tussen ouderen en hun directe omgeving.

Het belangrijkste doel van Leefsamen Groningen is het versterken van de verbinding in en de samenredzaamheid van de buurten en dorpen, zodat de ouderen in hun eigen sociale omgeving veiliger en langer thuis kunnen blijven wonen met behulp van hun naasten.

In een gebiedsgerichte uitrol worden woningen van ouderen voorzien van ‘slimme’ sensoren, zoals rookmelders, inactiviteitssensoren, inbraakalarm en een paniekknop. Naasten worden verbonden via een app met de woning van de ouderen. Leefsamen signaleert zelfstandig op basis van persoonlijke instellingen wanneer er afwijkingen plaatsvinden in dagelijks leefgedrag. Denk bijvoorbeeld aan dwaling, vallen of inactiviteit, maar ook aan inbraak, brand of panieksituaties. Zodoende is er snel hulp aan huis. Samen met Groningers wordt de samenredzaamheid en het welzijn ten behoeve van ouderen georganiseerd. De basis is een veilig huis en tegelijkertijd kan dit bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving om krimp tegen te gaan.

In bijna alle Groninger gemeenten ligt het percentage 65-plussers in 2035 boven of net onder de 30 procent, terwijl het landelijk gemiddelde 25,2 procent bedraagt. Het is vaak de wens van ouderen om zelfstandig te blijven wonen (82%), maar ook gevolg van centraal overheidsbeleid. De meeste slachtoffers van woningbranden zijn ouderen. Met dit project lopen we vooruit op de rookmelderplicht die onze overheid in wil gaan stellen per 1 juli 2022.

Om het groeiende aantal thuiswonende ouderen te ondersteunen rondom thema’s als veiligheid, welzijn en voorkomen van eenzaamheid, wordt een steeds groter beroep gedaan op naasten. Door technologische ontwikkeling en sociale innovatie ontstaan nieuwe vormen van zelfregie, burgerhulp en samenredzaamheid. In diverse Brabantse en Gelderse gemeenten is Leefsamen van pilot naar daadwerkelijke dienst voor ouderen en naasten ontwikkeld. Leefsamen levert aantoonbare resultaten op, zoals: betere verbinding tussen ouderen en naasten, voorkomen van incidenten, ontlasting van de formele zorg.

Uit onderzoek bij eerdere gemeenten is er een validatie van het lokale draagvlak gedaan. Daaruit blijkt dat er per naaste (gemiddeld 1,8 naaste per oudere) zo’n 24 uur per jaar besteed wordt in extra aandacht voor de oudere. De voorlopige conclusie uit een lopend onderzoek van de GGD luidt dat een overgroot deel van de ouderen en naasten Leefsamen als een belangrijke ondersteuning van de zelfregie en samenredzaamheid ziet.

Leefsamen heeft De Gouden Rookmelder 2019 gewonnen en behaalde een tweede plaats in de European Fire Safety Award, mede door de publiek-private samenwerking tussen een groot aantal lokale partijen. Deze samenwerking gaat Leefsamen ook in Groningen aan met Veiligheidsregio Groningen, Groninger Dorpen, een lokale verzekeraar en gemeenten.