19 Idee van: Monique Spaltman Publicatiedatum: 31 maart 2020

Landgoed Verhildersum, plek voor participatie

Landgoed Verhildersum plek voor ontmoeting, leren en van betekenis zijn

Landgoed Verhildersum is geworteld in de regionale en lokale omgeving en betekenisvol voor de omgeving. Er werken wekelijks 120 vrijwilligers die wonen in de directe omgeving en daarbuiten. Tijdens evenementen zijn hier 220 vrijwilligers actief. Vrijwilligerswerk doen biedt mensen de kans om teamwerk te doen met anderen, zichzelf te ontplooien en van betekenis te zijn; belangrijke elementen voor het ervaren van welzijn voor ieder mens.

Verhildersum biedt ook kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aan mensen die willen (re)-integreren. Via Werk Op Maat/ Werkplein Ability  (WOM/WA) vinden zij hier emplooi en krijgen zo de kans zich verder te ontwikkelen.

Omdat de begeleiding van deze mensen speciale kennis en vaardigheden vergt, hebben 5 medewerkers en vrijwilligers meegedaan aan het mentoren project vanuit de gemeente en een opleiding gevolgd tot mentor. Daarnaast leveren WOM/WA begeleiding. Verhildersum wil haar bijdrage aan de samenleving versterken, en ook in de toekomst duurzaam bijdragen aan participatie en welzijn in Het Hogeland en De Marne. WA/ WOM en het Steunpunt Vrijwilligers van de gemeente zien Verhildersum als dé optimale plek om in dit gebied meer mensen de kans te bieden om anderen te ontmoeten, nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en van betekenis te zijn. Verhildersum biedt een enorme variatie aan werkzaamheden in het museum, op kantoor, in de werkplaats, de tuin en op de landerijen.

Wat willen we doen en wat is daarvoor nodig?

Verhildersum, Ability  en Werk Op Maat willen meer mensen een -vrijwillige of (re)integratie – werkplek bieden. Er is extra professionele menskracht nodig voor de regie, het verdelen en coördineren van het werk en de begeleiding van mensen die extra ondersteuning nodig hebben. WA/WOM wil die hulp bieden.

WA/WOM heeft een Klussendienst opgezet in de regio Uithuizen en wil deze uitrollen over de hele gemeente. De deelnemers van de Klussendienst helpen ouderen bij allerlei werkzaamheden in en rond huis. Met Verhildersum als steunpunt in de regio De Marne kan dat. Het is wel nodig dat de bestaande werkplaats wordt aangepast; met in hoogte verstelbare werkbanken, meer machines voor houtbewerking, een professionele stofvrije schilderruimte. Daar is budget voor nodig.

Wie worden hier blij van?

Er zijn in Het Hogeland zo’n 1000 mensen die een beschermde werkplek nodig hebben en/ of vrijwilligerswerk zoeken. Zij zullen blij zijn met de nieuwe mogelijkheden daartoe en de passende begeleiding die zij daarbij krijgen.

Alle vrijwilligers die willen meedoen aan de Klussendienst en die wonen in de regio De Marne vinden bij Verhildersum een goed geoutilleerde uitvalsbasis met een werkplaats waar ze kunnen maken wat ze willen.

Voor Verhildersum is er zo extra hulp voor het behoud van het culturele erfgoed, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen genieten en er actief kunnen zijn.