3 Idee van: Aafke Sterenberg Publicatiedatum: 17 maart 2020

Landelijk Veranderlijk

Startpunt van het project is de basisschool. Leerlingen onderzoeken de omgeving middels fotografie en excursies en hun vragen worden beantwoord door ouderen en ‘experts’ uit het eigen dorp. De meest interessante verhalen worden gefilmd en geïllustreerd met zelf gemaakte animaties. Op basis van de opgedane kennis van de omgeving wordt middels een creatieve workshop ook een beeld geschetst van een mogelijke toekomst.

Ouders en familieleden van de leerlingen worden betrokken bij het organiseren van projectonderdelen, zoals de filmpremière en de organisatie van de tentoonstelling. Bij de eindpresentatie van het project komt het hele dorp samen en is werkelijk iedereen trots op zijn/haar eigen dorp. Hiermee is een vruchtbare voedingsbodem gelegd voor eventuele vervolgactiviteiten gericht op het ontwikkelen van concrete toekomstplannen.

Stichting TOF Media heeft in vele reeds uitgevoerde projecten van Landelijk Veranderlijk en Vroeger Dichtbij bewezen een doeltreffende methodiek te hebben ontwikkeld.  Betrokkenen geven vorm aan hun kennis van – en visie op – hun omgeving door een gevarieerde combinatie van documentaire, animatie, archiefmateriaal, maquettes en expositie.

Wij geloven in een methodiek waarbij gedurende een langere periode intensief gewerkt wordt op lokaal niveau. Wat dichtbij is, geeft meer betrokkenheid dan wat ver weg is. Op provinciaal niveau betekent dit dat meerdere lokale projecten van Landelijk Veranderlijk worden uitgevoerd, aan de kust, in het veen, op zand, in verschillende gemeenschappen en omgevingen met verschillende cultuurhistorische waarden en toekomsten.