3 Idee van: Maarten Vieveen Publicatiedatum: 30 maart 2020

Laat kerken niet in de kou staan!

Historische kerken zijn van groot belang voor de Groninger identiteit. Mensen voelen zich verbonden met deze plekken: Ze gaan er naar de kerk en komen er voor andere activiteiten. Bovenal vertegenwoordigen deze herkenbare plekken een gevoel van thuis. Het behoud van deze historische – soms honderden jaren oude – gebouwen is daarom belangrijk.

 

Veel mensen steken energie in het levend houden van deze plekken door ze te gebruiken en te zorgen voor goed onderhoud. Dat is geen eenvoudige opgave: Eigenaren zien teruglopende inkomsten en stijgende vaste lasten voor energie en onderhoud. Daarbovenop komt voor veel kerken complexe aardbevingsproblematiek.

Om kerken in de toekomst goed te kunnen gebruiken en onderhouden moeten we vandaag nadenken over het toekomstig gebruik. Iets waar beheerders en vrijwilligers door de waan van de dag niet altijd gelegenheid voor hebben. Ze zoeken handvatten om klaar te zijn voor de toekomst.

Wij willen kerkbeheerders niet in de kou laten staan met deze moeilijke opgaven! Ons projectidee heeft daarom als doel een aanpak te ontwikkelen, hiermee kunnen kerkbeheerder een toekomstplan voor het duurzaam gebruik van hun historische kerken maken. Dit toekomstplan bevat in onze ogen in ieder geval uitspraken over de toekomstig activiteiten (en exploitatie), stoppen met fossiele energie en mogelijkheden voor deze investeringen. Omdat zoveel bij elkaar komt is het van belang dat verschillende mensen samenwerken in het maken van een toekomstplan: de beheerder, kerkgebruikers, omwonenden en specialisten zoals op het gebied van exploitatie, energie en monumentenzorg. Hoe deze thema’s bij elkaar samenkomen en hoe de samenwerking werkt moet blijken uit het project. Zoveel kerken en mensen, zoveel wensen: Samen moeten deze partijen duurzaamheid vorm gaan geven!

Het project moet leiden tot concrete oplossingen. Naast het ontwikkelen van een aanpak willen we de aanpak uitvoeren bij ten minste (!) 1 project: de Nicolaïkerk in Appingedam, één van de 100 topmonumenten van Nederland. De Nicolaïkerk zet zich al jaren in voor goed gebruik en onderhoud van haar monument met monumentaal interieur. Ook ziet ze grote opgaven voor de toekomst door een afname van kerkgangers, schadeherstel- en preventie en de transitie naar duurzame energie. Opgaven die grote investeringen vragen en waarvoor – helaas – onvoldoende middelen zijn.

Dit projectidee is geschreven door NXTGen.Heritage en de Werkgroep Groene Nicolaïkerk. De Werkgroep Groene Nicolaïkerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente Appingedam en zet zich sinds 2017 via ludieke en serieuze initiatieven in voor het groener omgaan met de schepping. NXTGen.Heritage bestaat sinds 2019 en is een initiatief van young professionals uit de erfgoedsector die monumenteigenaren met complexe opgaven een steuntje in de rug willen geven door het aandragen van ideeën en het verbinden van netwerken.