0 Idee van: Bianca Teuben Publicatiedatum: 16 maart 2020

Kruisbestuiving (overkoepelend)

Een inclusief netwerk creëren met draagvlak vanuit alle lagen van de bevolking, met aansluitend de verschillende leefgebieden, in samenspraak met expertise en deskundigheid.

Door het ophalen van ideeën wordt er mogelijk inzicht verkregen in wat er leeft in/onder de bevolking. De ideeën omvatten verschillende aandachtsgebieden (leefgebieden) die mogelijk gerelateerd zijn aan elkaar. Bijvoorbeeld:

  • Innovatie – duurzaamheid (ICT, AI, energie, landbouw, bouwsector, industrie, ondernemers, voeding, gezondheid, wonen, onderwijs, etc.).
  • Sociaal maatschappelijke zorg, burgerparticipatie (noaberschap, eenzaamheid, gezondheid, onderwijs, wonen, veiligheid, etc.).
  • Leefbaarheid (armoede, schulden, laaggeletterden, huiselijk/seksueel geweld, veiligheid, gepensioneerden met expertise).

Voor mij gaat dit tevens over de toekomst van onze jongere generaties. Ik ben er dan ook groot voorstander van om in gesprek te gaan met jongere kinderen (10 jaar?) en tieners, om de wereld door hun ogen te zien. De expertise van gepensioneerden, vanuit hun toenmalig vakgebied, kan hierop een mooie aanvulling zijn. Hierin dan tevens de samenwerking met andere experts vanuit de eigen vakgebied. Alles raakt elkaar en staat met elkaar in verbinding.

Uiteraard had u dit voor u zelf ook bedacht en dat is mooi. Ik deel in deze mijn gedachtegoed, na het lezen van uw hulpvraag.

Leefstijlgebieden rust op vier pijlers, die tevens breed toepasbaar zijn in elk werkveld.