35 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 10 maart 2020

Koester het typisch Groningse

Benut en behoud typisch Groningse waardevolle plekken, door ze publiek te maken en daarmee een nieuwe betekenis te geven.

Als je nadenkt over de toekomst van Groningen, is het heel belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Plekken in Groningen zijn waardevol vanwege de binding die mensen hebben met deze plekken en de geschiedenis die er ligt. Dat bepaalt mede onze identiteit. Als je mensen bijvoorbeeld vraagt naar een omschrijving van hun dorp, zullen ze vaak verwijzen naar de kerk of de molen die zo karakteristiek is voor deze plek. In Groningen zijn talloze plekken die gekoesterd worden door de Groningers, zoals oude boerderijen, kerkjes, wierden en oude fabrieken. Deze plekken vertellen allemaal een eigen verhaal over onze geschiedenis en identiteit en zijn belangrijke ruimtelijke dragers in onze provincie.

Tegelijkertijd liggen er mooie kansen maar ook uitdagingen voor Groningen op economisch gebied. De perifere ligging maakt de economie kwetsbaar en de bevolking krimpt. Kansen liggen er op het gebied van toerisme. Juist de rust en ruimte die nog bestaat in dit gebied, maakt het een aantrekkelijke plek voor bezoekers die hiernaar op zoek zijn. De typisch Groningse plekken vertellen een authentiek verhaal, dat past bij een wereld waar mensen op zoek zijn naar bezinning en beleving.

Zou het niet geweldig zijn als we deze typisch Groningse plekken kunnen behouden en versterken door ze publiek te maken en hier kansen te benutten voor toerisme? De provincie kent een groot palet aan plekken waar we veel waarde aan hechten, maar niet altijd zijn deze plekken openbaar toegankelijk. Door deze plekken en het omliggende landschap een publiek karakter te geven, ontstaan er zowel voor de lokale omgeving als voor toeristen plekken van betekenis:

  • ontwikkelend – als plek om te leren en je te ontwikkelen
  • recreatief – als plek waar je je kunt vermaken en op kunt laden
  • economisch – als plek die zichzelf financieel in stand kan handen en bijdraagt aan de lokale en regionale economie
  • ecologisch – als plek waar flora, fauna en vegetatie beschermd wordt en kan floreren

Ook zou het een mooie kans zijn om deze plekken in te zetten als lokale ‘dorpsbedrijven’. Plekken waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of die tijdelijk even wat extra ondersteuning nodig hebben een waardevolle bijdrage kunnen leveren in een veilige omgeving. Zo sla je meerdere vliegen in één klap en vergroot je de impact.

Dus samenvattend: benut en behoud typisch Groningse plekken door ze publiek te maken. Hoe je dit doet, is maatwerk; elke plek kent zijn eigen dynamiek. Ook bestaan er al talloze initiatieven in Groningen, die niet vanaf nul starten, maar wel een zetje in de rug kunnen gebruiken.